Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Over ons

Ons Verhaal

Wij helpen de jeugdzorg graag drie stappen vooruit.

Over SJI

SJI is het opleidingsinstituut voor systemisch werken binnen de jeugdhulp. Wij ondersteunen professionals die werken met jeugdigen met complexe problemen, vanaf 10 jaar tot 24 jaar.
SJI maakt deel uit van een netwerk van professionals en organisaties met ervaring en expertise. Met onze trainers werken wij samen met professionals in het veld om kinderen en gezinnen uit de knel te halen.

Samen


We hebben de ambitie om een netwerkorganisatie te zijn: we werken ver over de grenzen van onze eigen organisatie samen met anderen en daar pluk je als deelnemer of partner de vruchten van. Wij delen onze ervaringen opgedaan in het netwerk met datzelfde netwerk. Met onze wortels vanuit de universitaire wereld willen we een verbindende schakel zijn tussen kennis, opleiding en praktijk: door thema’s, kennis en ervaringen te delen en anderen erbij te betrekken om zo een lerend netwerk met elkaar te ontwikkelen.

Effectief


SJI staat voor effectiviteit van methodieken: wij brengen effectief bewezen kennis en theorie in en zijn wars van ‘therapeutische vrijblijvendheid’. De trainingen en opleidingen van SJI dragen bij aan methodisch handelen, persoonlijke ontwikkeling en praktische toepassing.

Onze trainers staan voor meesterschap. Zij combineren hun trainerskunde met interventiekunst.

We zorgen voor een groter leer- en ontwikkelvermogen van professionals; professionals die met onze opleidingen beter in staat zijn hun gestelde doelen te behalen;

Wij kennen de weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk in de jeugdhulp en dat maakt dat we daarbij goed kunnen aansluiten. We vertrouwen op wat zich aandient aan praktijkervaring en persoonlijke inbreng, binnen het leerproces – omdat mensen juist daardoor verder komen.

Grensverleggend Leren


Onze deelnemers ervaren dat SJI aansluit bij wat persoonlijk en systemisch op dat moment mogelijk is. Vervolgens dagen we ze uit om te ontdekken dat er meer mogelijk is dan dat ze op voorhand denken. Het leerproces van professionals is nooit af: naast onze basisopleiding MDFT ontwikkelen we vervolgaanbod en thematisch aanbod, voor individuele cursisten en eventueel in-company. Altijd met een systemische blik! In onze opleidingen zoeken we steeds naar nieuwe werkvormen die de digitale samenleving ons aanreikt.

SJI is een stichting zonder winstoogmerk en is sterk waarde gedreven: De maatschappij vraagt van professionals om te blijven leren. Wij willen daarbij aansluiten met onze diensten. Zo werken we samen een beter toekomstperspectief voor hen. Hiermee dragen we bij aan de kwaliteit van opvoeden en opgroeien in onze maatschappij.

Als opleidingsinstituut dragen we vol overtuiging het systemisch werken in de jeugdhulp uit: In Nederland en daarbuiten. We ervaren dat onze scherpere missie en visie ons energie geeft en zorgt voor waardevolle verbindingen met de organisaties, die op basis van onze opleidingen en gedachtegoed, de jongeren en gezinnen begeleiden, behandelen en ondersteunen.

Erkend Opleidingsinstituu
t

Een professionele opleider die kwaliteit levert, herken je aan het NRTO-keurmerk. Deze Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Als opleider met het NRTO- keurmerk voldoet SJI aan de hoge kwaliteitseisen. Dit is getoetst door een externe certificerende instelling.

Wij hanteren de Gedragscode-NRTO.

Meerjarenplan 2024-2026

SJI Jaarverslag 2023

SJI Jaarverslag 2023

Staat van Baten en Lasten 2023

Staat van Baten en Lasten 2023

Statuten

Statuten

Nieuws