Tips en Tricks voor de uitvoering van MDFT ten tijde van het Corona virus

Ga hier direct naar de pagina: MDFT en het Corona virus

 

Over SJI

Stichting Jeugdinterventies (SJI) vindt het belangrijk dat jongeren geholpen worden een leven te leiden waarin probleemgedrag afneemt of zelfs helemaal verdwijnt. SJI wil dit bereiken door professionals die werken met jongeren met probleemgedrag op te leiden, te trainen, te adviseren, te ondersteunen en dit te implementeren bij organisaties.

Voor wie?

Van hulpverleners tot leerkrachten. Van wijkteams tot JeugdzorgPlus-instellingen tot aan Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s).

Wat doen wij?

  • advies en ondersteuning bij de implementatie van de erkende interventie Multidimensionele Familietherapie (MDFT).
  • advies en ondersteuning bij de implementatie van de verdiepende module MDFT-LVB.
  • advies en ondersteuning bij de implementatie van Gezinsgericht Werken (GGW) binnen open en gesloten residentiële settingen (zoals JJI’s en/of JeugdzorgPlus-instellingen).
  • advies en ondersteuning bij de implementatie en uitrol van gezinsgerichte benadering binnen onderwijsinstellingen en/of wijkteams.
  • het meedraaien van een trainer in een klas om zo de docent 1 op 1 advies te geven in de omgang met probleemjongeren.
  • het inhuren van (extra) supervisie of intervisie.