Het opleidingsinstituut
voor Systemisch Werken

Opleidingen & trainingen

SJI is het opleidingsinstituut voor systemisch werken binnen de jeugdhulp. SJI maakt deel uit van een netwerk van professionals en organisaties met ervaring en expertise. Met onze trainers werken wij samen met professionals in het veld om kinderen en gezinnen uit de knel te halen.

Actueel scholingsaanbod

SJI biedt:

Advies en ondersteuning bij de implementatie van:

  • De erkende interventie Multidimensionele Familietherapie (MDFT)
  • De verdiepende module MDFT-LVB
  • Gezinsgericht Werken (GGW) binnen open en gesloten residentiële settingen
  • Gezinsgerichte benadering binnen onderwijsinstellingen en/of wijkteams

Wij faciliteren:

  • Het meedraaien van een trainer in een klas om zo de docent 1 op 1 advies te geven in de omgang met probleemjongeren
  • Het inhuren van (extra) supervisie of intervisie

Nelleke Groenewegen, Directeur-Bestuurder

“SJI wil professionals in de jeugdhulp optimale ondersteuning bieden”

Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

U kunt ons volgen via

    Aangesloten bij: