Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

ANBI Informatie

ANBI Informatie

Stichting Jeugdinterventies is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Als ANBI is Stichting Jeugdinterventies (SJI) verplicht de volgende informatie te publiceren over het functioneren van de organisatie:

Contactgegevens

Stichting Jeugdinterventies

Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

Tel.: +31(0)71 20 40 766

E-mail: info@stichtingjeugdinterventies.nl

KvK-nummer: 27331172

RSIN: 820178962

Doelstelling

SJI vindt het belangrijk dat jongeren een leven kunnen leiden waarin probleemgedrag afneemt of zelfs verdwijnt. Om dit te realiseren verzorgt SJI deskundigheidsbevordering in diverse vormen voor hulpverleners, schoolkrachten en andere professionals die bij deze jongeren betrokken zijn. De deskundigheidsbevordering vindt plaats door het bieden van:

- Trainingen aan beroepskrachten die met deze jongeren te maken hebben (leden van wijkteams in gemeenten, eerstelijns jeugdzorgkrachten, docenten/mentoren, maatschappelijk werkers en loopbaanbegeleiders op scholen)
- Opleiding van therapeuten in systeem therapeutische (niet alleen op de jongere, maar ook op diens sociale omgeving gerichte) behandelprogramma’s, waaronder Multidimensionele Familietherapie (MDFT),

Samenstelling van het bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Bestuur en toezicht


Mw. Nelleke Groenewegen MBA, Directeur-Bestuurder

Raad van toezicht


De Raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting Jeugdinterventies. De raad van toezicht bestaat uit 3 leden:

- Dhr. drs. Arno Seinstra (voorzitter en contactpersoon klachten van klantorganisaties), Directeur Seinstra & Partners
- Dhr. mr. Gerben Knuttel (juridische portefeuille en vertrouwenspersoon personeel), teamleider juridische zaken provincie Overijssel
- Mw. dr. ir. Janna de Boer (portefeuille Wetenschap), gepensioneerd.

Staat van Baten en Lasten 2022

Meerjarenbeleid 2024-2026