Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Indien de opdrachtgever een klacht heeft, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot bemiddeling en beroep. Uiterlijk vier werkdagen nadat de klacht bij ons is ontvangen ontvangt de opdrachtgever een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken zullen wij op de klacht reageren. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen 4 weken op de klacht te reageren, dan zullen wij de opdrachtgever binnen deze 4 weken schriftelijk onderbouwd berichten over de termijn waarbinnen de klacht behandeld kan worden.

Indien de opdrachtgever een klacht heeft, dan kan de opdrachtgever de klacht via de rubriek ‘contact’ op onze website kenbaar maken. Klachten worden ongecensureerd naar de ‘ombudsman’ doorgeleid (op dit moment is dat A. Seinstra- meldpunt@stichtingjeugdinterventies.nl). De ‘ombudsman’ rapporteert aan de directie van Stichting Jeugdinterventies (SJI), met afschrift aan de reclamant (de persoon of organisatie die de kwestie aankaartte). De ‘ombudsman’ zal binnen een termijn van 6 weken met een uitspraak komen. De uitspraak van de ‘ombudsman’ is bindend voor SJI en voor de reclamant. Eventuele consequenties zullen binnen een redelijke termijn door SJI worden afgehandeld.

Een organisatie kan binnen 30 dagen schriftelijk beroep aantekenen bij SJI tegen de uitspraak van de ‘ombudsman’. SJI stelt dan een onafhankelijke commissie in, bestaande uit één persoon voorgedragen door Partij 1 en één door Partij 2, en een voorzitter aangezocht op advies van de eerstgenoemde twee leden. Deze commissie past hoor en wederhoor toe en doet binnen 6 weken een bindende uitspraak. Bindend voor SJI, niet voor de klacht melder.

Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten worden gedurende drie jaar bewaard.

NRTO


SJI is als lid van de NRTO aangesloten bij de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie is ingesteld om in geval van een geschil tussen de deelnemer en aanbieder een uitspraak te doen die bindend is voor beide partijen.

Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie dan kunt u contact opnemen met:

De Geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

www.degeschillencommissie.nl

070 3105310