Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Privacy Statement

Privacy Statement

Den Haag, januari 2023

Stichting Jeugdinterventies (SJI), gevestigd aan President Kennedylaan 19, 2517 JK, Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens


President Kennedylaan 19,2517 JK Den Haag

Nederland+31 (0)71 20 40 766

www.stichtingjeugdinterventies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken


SJI verwerkt een aantal persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en in verband hiermee is SJI onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor een correcte wijze van omgaan met deze persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Video opnames van cursisten ten behoeve van de opleiding Multidimensionele Familietherapie (MDFT)
Video opnames van de reeds afgestudeerde MDFT-cursisten, in hun hoedanigheid van MDFT-supervisor of MDFT-therapeut ten behoeve van de audit voor het herlicentiëren van de organisatie waar zij werkzaam zijn
Beoordelingen van MDFT-cursisten ten behoeve van het behalen van het MDFT-certificaat en ten behoeve van de audit voor het herlicentiëren van de organisatie waar zij werkzaam zijn
Video opnames van volwassenen en personen jonger dan 16 jaar. Dit betreffen video opnames van cliënten die MDFT-cursisten (en organisaties) in behandeling hebben. De video opnames zijn verkregen met informed consent van de cliënt en/of ouder. De MDFT-cursist en de organisatie waar hij/zij werkt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van het informed consent van de cliënt.
Oud-cursisten

SJI verwerkt persoonsgegevens van oud-cursisten slechts voor: het onderhouden van contacten met oud-cursisten het verzenden van informatie aan oud-cursisten en het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Doel en grondslag voor verwerken van de persoonsgegevens door S
JI

SJI verwerkt gegevens met als doel de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met een cursist of met organisaties waar een cursist werkzaam is.

SJI verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen, berekenen, vastleggen en innen van betalingen van cursisten en/of organisaties
Verzenden van onze nieuwsbrief
Inschrijving van een cursist
Het organiseren en faciliteren van opleidingen, trainingen en workshops
De cursist/organisatie te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Voor certificering van cursisten die trainingen of workshops hebben gevolgd bij SJI en die in aanmerking komen voor (verplichte) vervolgtraining
De cursist/organisatie de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op de SJI Portal
Het beoordelen van MDFT-cursisten ten behoeve van het behalen van het MDFT-certificaat
De ontvangen video opnames worden gebruikt ten behoeve van het behalen van het MDFT-certificaat en ten behoeve van de audit voor het herlicentiëren van de organisatie waar zij werkzaam zijn
De cursist en de organisatie waar de cursist werkzaam is draagt zorg voor het verkrijgen van de benodigde toestemming voor het maken en gebruiken van de video opnames en de anonimisering van deze gegevens voordat zij worden aangeleverd bij SJI
Het beoordelen van organisatie ten behoeve van het verkrijgen en behouden van de MDFT licentie.
Bewaartermijn van de persoonsgegevens

SJI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een wettelijk verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.

Verstrekken gegevens aan derden


SJI verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SJI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken


SJI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Er wordt geen specifieke, tot personen herleidbare informatie opgeslagen of bewaard. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SJI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingjeugdinterventies.nl. We reageren zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Klachten


SJI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en opslaan


SJI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

SJI zorgt dat medewerkers en/of freelancers waar zij mee werkt niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.

Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging.

Iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op +31 (0)71 20 40 766 of via info@stichtingjeugdinterventies.nl.