Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

MDFT

Wat is MDFT?

Natuurlijk heeft probleemgedrag van jongeren te maken met de persoon zelf. Daarnaast mogen we de omgeving van de jongere niet vergeten. Het gezin, vrienden, school, werk en vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld. Het heeft allemaal invloed.

Multidimensionele FamilieTherapie (MDFT) houdt rekening met alle invloeden. Deze erkende interventie biedt hulp aan jongeren met uiteenlopend, vaak meervoudig probleemgedrag in de leeftijd van 10-23 jaar.

Doel

Het doel van MDFT is om het criminele gedrag en/of middelengebruik van de jongere op te heffen of af te zwakken en terugval tot het bewuste gedrag te voorkomen. Subdoelen zijn onder meer dat de jongere begrijpt waarom hij probleemgedrag vertoonde en vaardigheden leert om terugval te voorkomen en om na terugval weer op te krabbelen.

Andere subdoelen zijn afname van comorbiditeit (minder symptomen), minder spijbelen, hogere cijfers, het volgen van een aangepast school- of werkprogramma, of de start van een opleiding.

Ook een vermindering in omgang met delinquente en/of zwaar drinkende of drugs gebruikende leeftijdgenoten is een subdoel. Dit wordt onder meer bereikt door de jongere te laten kiezen voor veiliger vormen van vrijetijdsbesteding, zoals andere hobby's, vrijwilligerswerk, sport en muziek.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren van 10 tot en met 23 jaar die crimineel gedrag vertonen en/of een stoornis hebben in het gebruik van alcohol en/of drugs, al dan niet gepaard met psychische problemen.

Waarom werkt MDFT?

Jeroen Kerssies, MDFT en Supervisor bij Reinaerde legt het uit:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/Ea3w6NESCWI

MDFT Behandeling

De aanpak van MDFT bestaat uit sessies met de jongere, de ouders en met hen samen. De interventies omvatten:

 • Verhogen van behandelmotivatie.
 • Jongere leren problematische situaties te vermijden.
 • Verbeteren van de opvoedvaardigheden van de ouders; versterken van de gezinsband.
 • Casemanagement: de jongere helpen persoonlijke doelen te bereiken.

In onderstaande video leggen in het kort uit hoe een MDFT behandeling werkt.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/sjP9OXSwEP8

Starten met MDFT

Voor het uitvoeren van MDFT heb je een MDFT team nodig.

MDFT Team

Een MDFT Team bestaat uit tenminste 3 personen, die met succes de MDFT opleiding hebben afgerond, waarvan 1 supervisor en 2 therapeuten en maximaal 6 therapeuten en 1 supervisor.

MDFT Opleiding

Vooropleiding

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot MDFT therapeut/supervisor gelden de volgende opleidingseisen: - HBO plus niveau. Dat houdt in: een bachelorsopleiding met een aantal jaren werkervaring in de jeugdzorg. HBO Opleiding: SPH, MWD, Social Work; Toegepaste psychologie; Pedagogiek; Creatieve therapie; Psychomotore therapie; Dramatherapie; of HBO plus: gezinstherapie, MST, RGT of EFT - Een afgeronde masteropleiding in de sociale en/of gedragswetenschappen. - Bij een afwijkende vooropleiding, beslist de Opleidingscommissie Om toegelaten te worden tot de opleiding moet de cursist tenminste 18 uur per week werkzaam zijn als MDFT therapeut/supervisor (in opleiding)

Investering en Opleidingsactiviteiten


De MDFT Opleiding duurt 9 maanden, is een Blended opleiding en bevat:

 • Online lesprogramma volgen, studie-uren 80 uur
 • 5 live dagen van 8 uur per keer = 40 uur (individueel leren en collectief leren). De cursist bereidt zich met online zelfstudie hierop voor. Zelfstudie 10 uur.
 • 3 live dagdelen extra voor supervisoren in opleiding; 3x 4 uur= 12 uur. De cursist bereidt zich hierop voor door insturen van casuïstiek. Zelfstudie 3x 3 uur.
 • Twee instellingsbezoeken (praktijkleren) 2x 6 uur = 12 uur. De cursist bereidt zich hierop voor door te zorgen voor een livesessie of een opgenomen sessie met een gezin. Zelfstudie 2x 3 uur
 • Tweewekelijkse online trainingsmomenten. 15 uur face-to-face. De cursist bereidt zich hierop voor door het invullen van weeklies. Zelfstudie 20 uur
 • Deelname aan opleidingsonderdelen zoals: webinars, workshop en Q&A’s, totaal: 8 à 12 uur.


De MDFT opleiding wordt gegeven door een MDFT trainer; bestaat in gelijke delen uit behandeling van literatuur en oefenen van vaardigheden; kent een groepsgrootte van minimaal 10 personen; wordt afgesloten met online toetsen, online schriftelijke evaluatie van de cursus door de cursisten en leidt tot een certificaat als MDFT-therapeut c.q. MDFT-Supervisor voor een duur van drie (3) jaar.

De MDFT opleiding van Supervisor heeft als extra:

 • Instructie over het digitale platform zodat hij/zij weet op welke wijze hij/zij het leerproces van hun therapeut online kunnen volgen.
 • Uitleg over de rol die van ze verwacht wordt bij de live dagen
 • Toelichting en uitleg op het leertraject van de therapeut en het supervisortraject on- en offline
 • Inzicht krijgen in hun eigen tijdsinvestering aan supervisie en inzicht krijgen in de taken van een supervisor van een MDFT team
 • 3 Live Supervisor dagen

Na de eerste live dagen start het supervisortraject off- en online waarin:

De supervisor een therapeut in opleiding gaat volgen onder begeleiding van de trainer zowel off- als online. Hiervoor is aanwezigheid vereist bij de Q&A’s en Webinars en volgt hij mede de ontwikkeling van de therapeut online.

 • Minstens 1 therapeut dient zijn weeklies (therapeut in opleiding of een gecertificeerde therapeut) aan te leveren op de portal, zodat de supervisor deze kan beoordelen en de casus kan volgen samen met de trainer.
 • Er opdrachten online zijn ten aanzien van het supervisor schap en de vormen die SJI hanteert in MDFT
 • Examen afleggen door middel van open vragen
 • Drie (3) eigen supervisie live dagen volgen waarin de supervisor aan de hand van zijn opnames van supervisoractiviteiten zijn eigen handelen bespreekt en evalueert.
 • Tijdens twee instellingsbezoeken zal de supervisor een supervisie met zijn therapeut doen of een opname laten zien van een supervisie met zijn therapeut en in het tweede instellingsbezoek zal de supervisor de voorbereiding van de live van een therapeut op zich nemen.
 • Telefonische consultatie met de trainer ten aanzien van: implementatie, teamsamenwerking, casuïstiek en supervisievaardigheden.
 • Online beschrijft de supervisor 3x tijdens de opleiding het persoonlijk supervisieverslag en de ontwikkeling van zijn teamleden volgens MDFT systematiek.
 • De voorbereidingen voor de life Boosterdag verzorgen met zijn toebedeelde groep therapeuten.

De therapeut is geslaagd als hij/zij:

 • Het online examen behaald heeft
 • De online oefeningen uitgevoerd heeft en heeft aangetoond dat hij/zij het geleerde kan toepassen
 • 100% aanwezig is geweest bij de telefonische begeleiding van de therapeut
 • 100% aanwezig is geweest op de live dagen on- en offline
 • Zijn/Haar wekelijkse weeklies heeft ingevuld
 • De telefonische consultatie met de trainer heeft afgerond
 • De trainer twee keer het persoonlijk groei- en ontwikkelplan van de therapeut heeft ingevuld met goed gevolg.


De supervisor is geslaagd als hij/zij:

 • Het online examen behaald heeft
 • De online oefeningen uitgevoerd heeft en heeft aangetoond dat hij/zij het geleerde kan toepassen
 • Samen met de trainer minimaal 80% aanwezig is geweest bij de telefonische begeleiding van de therapeut
 • Minimaal 80% aanwezig is geweest op de live dagen on- en offline
 • Een groep therapeuten heeft begeleid op de terugkomdag
 • Zijn/Haar supervisieverslagen maandelijks heeft ingevuld
 • Zijn/Haar commentaar op de weeklies wekelijks heeft ingevuld
 • De telefonische consultatie met de trainer heeft afgerond
 • Zijn/Haar supervisie met zijn/haar therapeuten wekelijks heeft gedaan
 • De trainer twee keer het persoonlijk groei- en ontwikkelplan van de supervisor heeft ingevuld met goed gevolg.

MDFT bijscholing

Van gecertificeerde therapeuten en supervisoren wordt verwacht dat zij zich jaarlijks na- en bijscholen in de methodiek van MDFT en in de vrije ruimte gerelateerd aan MDFT. In drie jaar kunnen de gecertificeerde therapeuten en supervisoren een herregistratie behalen. De bijscholing MDFT is geaccrediteerd bij verschillende beroepsverenigingen. Daarnaast benut SJI het community platform waarbij vormen van e-learning worden aangeboden. Dit is een jaarlijkse investering van:

 • Therapeuten (22 uur)
 • Supervisor (22+ 20 uur)

MDFT licentie
Bij aanwezigheid van een MDFT team krijgt de organisatie een MDFT Licentie.

2024 Prijzen

 • MDFT Therapeut €12.450
 • MDFT Supervisor (nieuw) €17.825
 • MDFT Supervisor (die al MDFT Therapeut is) €14.375
 • MDFT Bijscholing Therapeut €1.000 (jaarlijks na voltooien opleiding)
 • MDFT Bijscholing Supervisor €2.000 (jaarlijks na voltooien opleiding)
 • MDFT Licentie €500 (jaarlijks per organisatie)

MDFT Opleiding

MDFT Klantcases

MDFT Organisaties