Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

BASTA! Training

BASTA! Interventie

De methodiek

BASTA! is een door het NJI erkende methodiek die wordt uitgevoerd door jeugdprofessionals. De methodiek richt zich op kinderen jonger dan 12 jaar (12-minners) die vanwege het plegen van delicten en/of signaalgedrag in aanraking zijn gekomen met de politie of een andere verwijzende instantie. BASTA! heeft tot doel te voorkomen dat 12-minners delicten plegen en /of de recidive onder deze kinderen terug te dringen.

Integrale aanpak

Om delictgedrag te voorkomen of te bestrijden richt BASTA! zich niet alleen op het kind, maar ook op risicovolle en beschermende omstandigheden om het kind heen. Dit zijn ouders of verzorgers, school en de woonomgeving (zoals sport, buurtwerk, leeftijdgenoten, politie). Het unieke kenmerk van BASTA! is de integrale aanpak: iedereen wordt betrokken om erger te voorkomen.

Digitale tool

BASTA! wordt uitgevoerd door professionals met behulp van een digitale tool. De tool heeft beschikking over een breed aanbod instrumenten, die in de verschillende leefgebieden van het kind worden ingezet. Met behulp van de EARL-taxatie wordt eerst de omvang van het risico in kaart gebracht. Na de taxatie wordt een individuele aanpak voorgesteld met de meest passende instrumenten voor de specifieke casus.

BASTA! Training en Coaching

Kinderen die met messen rondlopen. Of al op jonge leeftijd alcohol en drugs gebruiken. Veel kinderen gaan de verkeerde uitdagingen aan. Omdat ze zich vervelen? Omdat ze teveel worden uitgedaagd? Omdat ze perspectief missen, al dan niet aangewakkerd door de beperkingen in coronatijd… We willen niet dat onze kinderen het verkeerde pad op gaan, maar toch vinden we het soms lastig om hier preventief mee om te gaan. Wat is er nodig om jeugdcriminaliteit te voorkomen? Vroeg er bij zijn is belangrijk! Drie tips, waarin we ook toelichten hoe de methodiek BASTA! je hierbij kan helpen.

Tip 1: Betrek het hele systeem


BASTA! is een methodiek die kinderen jonger dan 12 jaar met strafbaar gedrag helpt recidive te voorkomen. BASTA! is een systeemgerichte methode die zich niet alleen op het kind richt, maar ook op de ouders, school, buurt en leeftijdgenoten. Met BASTA! kan een professional vroegtijdig kinderen met strafbaar gedrag signaleren en hen van het criminele pad afhouden.

Tip 2: Zorg dat je er vroeg bij bent


De methode gebruikt het risicotaxatie instrument EARL: Early Assessment Risk List. EARL brengt de risicofactoren in beeld die een versterkende werking kunnen hebben bij het ontstaan van jeugdcrimineel gedrag. Daarnaast brengt de EARL de beschermende factoren in beeld, die juist een preventieve invloed kunnen hebben. Hiermee kan het risico op het ontstaan van jeugdcrimineel gedrag snel en betrouwbaar worden getaxeerd. Belangrijk, want een juiste beoordeling is essentieel om passende hulp aan ouders en kind te geven.

Tip 3: Versterk het gezin


Vaak is het versterken van de pedagogische vaardigheden van de ouders al voldoende om ervoor te zorgen dat het kind niet recidiveert. Opvoeders van 12-minners hebben nog een grote pedagogische invloed. Door beter toezicht te houden, grenzen te stellen maar ook de betrokkenheid op het kind te vergroten kan er al veel opgelost.

Over de training


  • In deze BASTA! training leer je als professionals te werken met de digitale werkwijze alsook leer je professionele vaardigheden om aan de slag te gaan met jonge kinderen die strafbaar gedrag vertonen.
  • Ook de begeleide coaching sessies (4x) stemmen wij met je af, terwijl je in de praktijk met BASTA! werkt. Hier kan je alles bespreken waar je in de praktijk tegenaan loopt bij de uitvoering van BASTA!
  • De scholing is SKJ geregistreerd en levert je 24,50 punten wanneer je aanwezig bent bij alle werk-sessies. Voor deelname is een HBO opleiding (Social Work, MDV, MW, Pedagogiek of dergelijke) verplicht.

BASTA! is een digitaal uitgevoerde methodiek. De professional werkt via zijn tablet of laptop en komt na taxatie met de EARL via keuzemenu's bij de best toepasbare interventies met het oog op de gewenste gedragsverandering in alle domeinen rond het kind. Maar het meest effectief is dat de BASTA!-professional een goede werkrelatie opbouwt met het gezin. Zodat de naastbetrokkenen met elkaar kunnen kijken hoe ze recidive kunnen voorkomen.

Voor wie?

BASTA! is een preventieve methode en kan worden uitgevoerd vanuit verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld een jeugdhulporganisatie, maatschappelijk werk, jeugd- of wijkteams, door het jongerenwerk(plus) of bijvoorbeeld een GGD. De gemeente kan hen hiervoor opdracht geven. Voorwaarde is dat de BASTA! medewerker in de wijk werkt en preventief te werk kan gaan.

BASTA! medewerkers hebben een afgeronde hbo-opleiding (Social work, Sociaal maatschappelijk werk, Jongerenwerk plus) of een daaraan gelijkwaardige opleiding

Inschrijven BASTA! training

(Optioneel)
Ik meld mij aan voor BASTA! Training

Agenda Training