Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Multidimensionele Familie Therapie (MDFT) ook helpend voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar!

29 februari 2024

"Mijn kind durfde nu eindelijk wel voor haar gevoel uit te komen” – Ouder.

Multidimensionele Familie Therapie (MDFT) ook helpend voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar!

Stichting Jeugdinterventies (SJI) heeft samen met onderzoekers en Praktijk Memo (een regionale organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in de regio's West-Brabant-west en Zeeland), de methodiek MDFT onderzocht, toegepast op kinderen jonger dan 12 jaar. Het onderzoek geeft tot nu toe aan dat MDFT in de kern voldoende krachtig is om ook in te zetten voor deze jonge doelgroep.

Onderzoek naar effectiviteit


MDFT meet standaard alle behandelresultaten in een speciaal daarvoor ontwikkelde monitor. Ook de uitvoering van MDFT voor deze doelgroep wordt nauw onderzocht met de monitor. Daarbovenop heeft Stichting Jeugdinterventies alle therapeuten en de gezinnen zelf gevraagd naar wat er werkte in de behandeling. Hun verhalen zijn een waardevolle bron geweest voor eventuele aanpassingen in MDFT.

Beter toekomstperspectief


MDFT is een intensieve gezinsbehandeling en helpt dus ook gezinnen met jonge kinderen tussen 6 en 12 jaar met gedragsproblemen. Zoals agressief gedrag thuis, angstig of vermijdend gedrag. De situatie is vaak complex en ouders zitten met hun handen in het haar. Na het volgen van Multidimensionele Familie Therapie is de relatie van kinderen met hun ouders hersteld. De communicatie tussen ouders is verbeterd, het probleemoplossend vermogen van het hele gezin en hun netwerk is vergroot. Als gevolg daarvan nemen de problemen van het kind zelf af of verdwijnen zelfs geheel.

“De gesprekken maakten ouders milder en meer in staat om naar de kinderen te luisteren.”
– Therapeut

Voor het hele gezin


MDFT-therapeuten werken samen met iedereen die belangrijk is voor het kind, voor de opvoeders en voor de behandeling. De MDFT-therapeut onderzoekt met hen waar de knelpunten zijn ontstaan, bespreekt belemmerende patronen en helpt het gezin om de problemen op te lossen. Uit de verhalen en de resultaten kwam naar voren dat voor de groep kinderen onder de 12 jaar, vooral samenwerken met grootouders en met de school heel waardevol is.

“Door echt naar haar te luisteren en door iedere betrokkene op dezelfde manier te benaderen en een plek te geven, hebben we uiteindelijk toe kunnen werken naar contactherstel tussen dochter en vader.”
– Therapeut

Uitkomsten hoopvol


Tijdens het onderzoek zijn vragen gesteld om meer zicht te krijgen op de overeenkomsten en verschillen tussen MDFT bij 12-minners en MDFT bij 12-plussers. Het helpt dat therapeuten heel goed weten aan te sluiten bij de dagelijkse leefwereld en belevingswereld van de kinderen.

Door in de eerste fase individuele gesprekken te hebben met de kinderen, in een omgeving die voor hen als veilig wordt ervaren, hebben kinderen zich gehoord en gezien gevoeld. Met X waren de gesprekken bijvoorbeeld in een speelruimte op de BSO en met Y waren de gesprekken op zijn kamer, waar hij zijn lichtgevende zwaarden kon laten zien.

Over het algemeen, op basis van de casuïstiek, biedt MDFT methodologisch dezelfde kapstok voor alle gezinnen die deelnemen aan een MDFT-behandeling. De opbouw, fases, duur, of inhoud van de behandeling van MDFT bij 12-minners is hetzelfde als MDFT bij 12-plussers. Zo waren alle casussen bij MDFT met 12-minners binnen zes maanden succesvol afgerond, kwam de opbouw van de fasen overeen met MDFT bij 12-plussers en was de focus van de therapie, net als bij MDFT bij 12-plussers, gericht op het verbeteren van de gezinsinteracties en het betrekken van de systemen buiten het gezin.

SJI Nieuws update december 2023

20 December 2023

We hebben nog een week of twee te gaan tot Oud en Nieuw, maar we kijken alvast terug op een leerzaam en inspirerend jaar. Onze Webinars en expertmeetings waren een groot succes en we hebben een geweldige MDFT Masterclass gehad. Onze sprekers en gasten raakten iedereen met hun prachtige verhalen en hun ervaring. Zij zijn allemaal heel waardevol geweest voor ons methodisch handelen en hun inbreng is een bron van inspiratie.

Meer dan 50 cursisten hebben hun MDFT-certificaat behaald in NL en 3 teams uit Litouwen behaalden hun certificaat. Proficiat!

Door de 5 buitenlandse werkbezoeken naar Aruba, Finland, Estland en Litouwen hebben we de teams en hun werkomgeving daar goed leren kennen.

In Litouwen en Letland zijn congressen georganiseerd met als centraal thema: De effectiviteit van MDFT.