Workshops MDFT Masterclass 2023

Er zijn 2 workshop rondes. Je kunt 1 workshop bijwonen per ronde. Bij een aantal workshops zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus geef snel je voorkeur door.

Workshop 1 “Een probleem is nooit alleen”

Door: Albert Aalbers, systeemtherapeut Fivoor

In deze workshop zal Albert Aalbers samen met een ervaringsdeskundige op een interactieve en actieve manier een presentatie geven over context denken. Aan de hand van het levensverhaal van de ervaringsdeskundige zal zichtbaar worden hoe schijnbaar op zichzelf staand individueel (-probleem-) gedrag , zonder het zien van een context eigenlijk niet begrepen kan worden. En daarmee dus ook niet effectief behandeld.

Aan de hand van de verschillende perspectieven en domeinen die zichtbaar worden gemaakt in de presentatie zal duidelijk worden dat afhankelijk van tijd, rol of situatie er in de gekozen behandeling altijd sprake is van meerdere waarheden. Dat mensen in gezamenlijkheid het ene construct of perspectief van een waarheid verkiezen boven een andere. Dat dit bepalend is voor hoe gedrag wordt verklaard, beschouwd en daarna behandeld. Dat de betekenisgeving aan gedrag dus altijd een construct is van een waarheid van meerdere mensen en de brede maatschappelijke context, en nooit van een individu zelf.

Aan de hand van de voorbeelden uit het levensverhaal van de ervaringsdeskundige als uit de praktijkervaringen zal hij de groep meenemen in het systemisch denken. We gaan nadenken over context, betekenisgeving, en de functies en effecten van gedragsproblemen bij kinderen en jeugd in relatie tot hun netwerk en de maatschappij.

Daarnaast heeft hij een aantal praktische tools beschikbaar voor de werker om met dat andere perspectief aan de slag te gaan in schijnbaar individuele en moeilijke, complexe problematiek.

Deze workshop wordt gegeven door:

Albert Aalbers is systeemtherapeut, met een ruime ervaring vanuit onder meer het forensische kader, jeugd en inrichtingswerk, ACT, autisme team, gezinspoli, werken met psychische handicaps, psychotische stoornissen, gezinsopnames en pieterbaan centrum.

Daarnaast is hij actief in het geven van workshops en werkt hij als docent systemisch werken bij de VS-GGZ.

Albert leert de werker een actieve houding aan te nemen en vanuit een breder perspectief op verschillende niveaus en domeinen tegelijkertijd te interveniëren.

Albert zijn actieve en ontregelende houding geeft de cursist de kans om een nieuwe ervaring op te doen. Van waaruit de cursist kan zoeken naar hoe hij het geleerde mee kan nemen in ieders eigen werk omgeving.

WORKSHOP 2“Supportersnetwerk”

Door Faith Van Noten  (SJI)

Het versterken van het informele netwerk van mensen waarmee we samenwerken is een complexe maar noodzakelijke uitdaging.

“It takes a village to raise a child”

Zonder steun en support is het niet mogelijk om verder te komen en vol te houden. Gezinnen die zich gesteund weten, voelen zich krachtiger, kunnen beter kalm en vastberaden blijven en worden verrijkt met een breder scala aan oplossingen. Dit geldt ook voor de therapeut van een gezin als die zich gesteund en gedragen voelt door zijn/haar/x professioneel netwerk.

We verkennen tijdens deze workshop hoe we steun kunnen zoeken, vinden en consolideren voor gezinnen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Gezinnen motiveren en ondersteunen bij het creëren en gebruik maken van een ondersteunend netwerk.

Na deze workshop, kent:

 • De cursist  het belang van zoeken naar steun(netwerken).
 • De cursist manieren om concreet aan de slag te gaan rond/met (steun)netwerken voor toekomstig begeleidingswerk.
 • En voelt de cursist zich gemotiveerd om zelf actief gebruik te maken van zijn/haar/x (steun)netwerk

Deze workshop wordt gegeven door:

Faith Van Noten, sinds 2015 trainer bij SJI. Jarenlang gepassioneerde therapeut + supervisor geweest bij Wingerdbloei te Deurne, België. Ondertussen gedreven docente aan KdG Hogeschool te Antwerpen, België en trainer Nieuwe Autoriteit. Daarnaast kortdurende engagementen als begeleider in het werkveld en als externe supervisor.

 WORKSHOP 3: Ervaringsdeskundigen aan het woord

Door Stichting Kind van de Buren  en Sterk uit Armoede (het expertisecentrum in generatie armoede)

Kind van de buren is een stichting die in “high risk” wijken in Den Haag kinderen een steuntje in de rug geeft, door activiteiten te organiseren zoals een picknick, cadeautjes met Sinterklaas of samen een activiteit te ondernemen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • buurtinitiatieven
 • ken je sociale kaart
 • samen kwetsbare kinderen een steuntje in de rug geven

Na deze workshop, kun je (benoem de doelen, wat leert men):

 • Bewuster op zoek naar wat werkt voor jouw client in jouw buurt/stad/dorp
 • Weet je hoe belangrijk het is om ook verder te kijken dan alleen in MDFT en binnen het gezin
 • Word je enthousiast gemaakt om in het vierde domein hulptroepen te zoeken

Sterk in Armoede:

Armoede gaat niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Sociale uitsluiting is niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen, doet wat met je als ouder, als kind, als mens. Met deze aanpak doorbreken we de vicieuze cirkel, zodat de kinderen die nu in armoede leven, perspectief krijgen.

Want we geloven dat mensen die in armoede leven, zelf in staat zijn om te verkennen hoe ze een nieuw perspectief kunnen creëren om hun situatie te verbeteren. Deze kracht wordt nog te weinig gezien en aangewakkerd. Uit de armoede op eigen kracht. Gewoon en zonder stigma. Deze aanpak is een nieuwe manier van het kijken naar en omgaan met armoede.

Mensen die zelf langdurige armoede en sociale uitsluiting hebben ervaren, slaan de brug tussen mensen in armoede en professionals. De aanpak zet, naast de financiële focus, de sociaalpsychologische component in het doorbreken van armoede centraal.

WORKSHOP 4: Over Kansongelijkheid en Armoede

Door Karim Amghar

Amghar is bekend van zijn boeken Hoor Mij, Zie Mij! Naar Kansengelijkheid In Het Onderwijs, Van Radicaal Naar Amicaal, het televisieprogramma Karim Pakt Zijn Kans voor de NTR en als panellid van het De Wereld Draait Door (DWDD) Het Lagerhuis.

Naast zijn schrijf- en televisiewerk, werkt Amghar als docent omgangskunde op een mbo in Rotterdam en voorheen ook als docent op een lerarenopleiding in Leiden. Amghar heeft zich gespecialiseerd in de thema’s polarisatieradicaliseringdiversiteit en andere sociaal-maatschappelijke thema’s.

Onderwerpen die aan bod komen:

Het maakt nogal wat uit waar je wieg heeft gestaan, hoe je heet en hoe je eruit ziet of je te maken krijgt met kansengelijkheid of ongelijkheid. Een uitspraak die de laatste tijd veel wordt gemaakt. Maar wat wordt hier nou eigenlijk inhoudelijk echt mee bedoeld? Kansenongelijkheid is een meerkoppig monster en grijpt hard om zich heen. Van onderadvisering tot sociale en financiële armoede. Van unconscious bias tot spiegelneuronen. De samenleving speelt in het oplossen en bespreekbaar maken van deze uitdagingen een belangrijke rol in de klas en daarbuiten.

Onderwijsprofessional, auteur en programmamaker Karim Amghar heeft zelf veel meegemaakt rondom deze thema’s, deed er later onderzoek naar, schreef er boeken en artikelen over en maakte er verschillende tv programma’s over. Hij is een expert op het gebied van diversiteit & inclusie en zelf nog steeds één dag in de week docent burgerschap en zal de deelnemers meenemen in wat kansenongelijkheid, uitsluiting en racisme met elkaar te maken hebben. Hoe kun je de klas als minisamenleving inzetten? Welke relatie diversiteit en inclusie heeft met gelijke kansen? Welke relatie heeft burgerschap met diversiteit en inclusie? Is het een sociaal economisch vraagstuk of een etnisch vraagstuk? Is het een onderwijsvraagstuk of een samenlevingsvraagstuk? Wat de oorzaken en gevolgen zijn van ongelijkheid?

Na deze workshop, kun je:

 1. Begrijpen van Kansenongelijkheid:

– Deelnemers kunnen uitleggen wat kansenongelijkheid betekent en voorbeelden kunnen geven van situaties waarin dit zich voordoet in de samenleving.

 1. Herkennen van Racisme:

– Deelnemers kunnen racisme herkennen, zowel op individueel als op institutioneel niveau, en begrijpen hoe het zich manifesteert in verschillende contexten.

 1. Bewustwording van Vooroordelen:

– Deelnemers worden bewust gemaakt van hun eigen vooroordelen en stereotypen en begrijpen hoe deze kunnen leiden tot discriminatie en ongelijkheid.

 1. Respect voor Diversiteit:

– Deelnemers kunnen respect tonen voor diversiteit in de samenleving, waaronder verschillen in ras, etniciteit, religie, geslacht, seksuele geaardheid en andere kenmerken.

 1. Begrip van Culturele Competentie

– Deelnemers kunnen in staat zijn om culturele competentie te ontwikkelen door het begrijpen en waarderen van verschillende culturen en het vermogen om effectief te communiceren en samen te werken met mensen uit diverse achtergronden.

 1. Bevorderen van Sociale Gerechtigheid:

– Deelnemers begrijpen wat sociale gerechtigheid inhoudt en hoe ze kunnen bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving door actief burgerschap en positieve actie.

 1. Empathie en Inlevingsvermogen:

– Deelnemers kunnen empathie ontwikkelen en in staat zijn zich in te leven in de ervaringen van anderen, vooral degenen die te maken hebben met ongelijkheid en discriminatie.

 1. Zelfreflectie en Zelfbewustzijn:

– Deelnemers kunnen in staat zijn om zichzelf te reflecteren op hun eigen vooroordelen en privileges en begrijpen hoe deze hun perspectief kunnen beïnvloeden.

 1. Inclusieve Communicatievaardigheden:

– Deelnemers kunnen effectieve communicatievaardigheden ontwikkelen om inclusieve gesprekken te voeren en samen te werken met mensen met diverse achtergronden.

Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

U kunt ons volgen via

  Aangesloten bij: