Vacature lid Raad van Toezicht, SJI

Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdinterventies (SJI), profiel Jeugdzorg & Kwaliteit

De missie van SJI is ervoor te zorgen dat probleemgedrag onder jongeren voorkomen wordt. SJI wil bewerkstelligen dat jongeren die probleemgedrag vertonen (weer) maatschappelijk participeren en beter functioneren thuis, op school, op het werk en bij vrijetijdsbesteding. SJI doet dit ondermeer door het bevorderen van de interventie MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) door het trainen van therapeuten/professionals.

MDFT is een erkende interventie voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met vaak meervoudig probleemgedrag. MDFT gaat ervan uit dat niet alleen de jongere zelf maar ook zijn omgeving invloed heeft op het gedrag. Denk hierbij aan het gezin, vrienden, school, werk en vrijetijdsbesteding. De omgeving van de jongere wordt daarom betrokken én gemotiveerd om samen te werken aan een oplossing. Zo wordt probleemgedrag vermindert of verdwijnt het zelfs helemaal.

MDFT is een van de bekendste en wetenschappelijk onderbouwde systeeminterventies in de wereld en ligt aan de basis van de oprichting van SJI. SJI is Europese licentiehouder voor deze systeeminterventie MDFT en voor de werkwijze Gezinsgericht Denken en Werken. SJI heeft naast MDFT en Gezinsgericht Denken en Werken verschillende speciale trainingen ontwikkeld direct of indirect ter ondersteuning van jeugd met (zich ontwikkelend) probleemgedrag. Alle trainingen worden ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van MDFT. SJI beschikt over ruime ervaring op het gebied van opleiden van jeugdwerkers en andere professionals (binnen en buiten de (jeugd)zorg). Het borgen en bewaken van kwaliteit van de interventie, werkwijzen en trainingen staan bij SJI hoog in het vaandel. Daarbij is samenwerken met- en ondersteunen van organisaties die in aanraking komen met jongeren met probleemgedrag en met organisaties in de jeugdzorg die onze interventie of werkwijzen uitvoeren van groot belang.

De ambitie van SJI is om steeds een stapje dichter bij de realisatie van de missie te komen. SJI wil MDFT en het daarbij aansluitende productaanbod in Nederland en Europa verder uitbreiden. Het productaanbod moet goed aansluiten bij de markt en van kwalitatief hoog niveau zijn.

SJI is actief sinds 2008, staat sinds 2013 op eigen benen en is thans in zeven landen werkzaam. Er werken op dit moment zo’n 22 medewerkers (vast en freelance), van wie het grootste deel vanuit de Europese hoofdvestiging in Nederland (www.stichtingjeugdinterventies.nl).

De SJI kent een structuur met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar. De tijdsbesteding van de leden van de Raad van Toezicht is ca. 1 dagdeel per maand.

Met ingang van 1 januari 2020 ontstaat er een vacature in de Raad van Toezicht. Gezocht wordt naar een kandidaat met het volgende profiel:

 

Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een vergoeding passend bij de aard en de omvang SJI.

 

Uw curriculum vitae en uw brief ontvangen wij graag vóór 20 oktober 2019, t.a.v. dr. A.P. Meijler, voor vragen te bereiken op: 06 55 44 76 70. Bij voorkeur ontvangen wij uw curriculum vitae en uw brief per mail (i.krijgsman@stichtingjeugdinterventies.nl).