MDFT
Koulutus
Nuorisopalveluissa
ministeriön tehtävissä
Viittaava

Tietoa meistä

Parempi tulevaisuuden perspektiivi moniongelmaisille nuorille – se on meidän työmme tavoite!

Nuoren ihmisen tilanne voi joskus olla niin vaikea, että se vaarantaa hänen koko tulevaisuutensa. Tämä voi ilmetä seuraavilla tavoilla:

  • liiallinen alkoholin, kannabiksen tai muiden huumeiden käyttö
  • luvaton poissaolo koulusta
  • koulun jättäminen kesken
  • käytöshäiriöt

Tällainen käyttäytyminen heikentää usein vakavasti nuoren tulevaisuuden perspektiivejä. Youth Interventions Foundationin mielestä on tärkeää, että näitä nuoria autetaan ja ohjataan kunnolla. Silloin he pystyvät muuttamaan käytöstään ja saavat taas tulevaisuuden omaan hallintaansa.

Lähtökohtana sekä nuori että hänen ympäristönsä

Nuoren käyttäytymiseen vaikuttavat monet tekijät kotona, koulussa, työssä ja vapaa-ajalla. Muutosten toteuttamiseksi on tärkeää tietää, mitkä tekijät nuoreen tarkalleen vaikuttavat ja millaisessa suhteessa nämä tekijät ovat keskenään. Erilaiset elämänalueet ovat yhteydessä toisiinsa. Ratkaisu, joka valitaan yhdellä alueella, ei välttämättä toimi jollain muulla alueella. Pitkällä aikavälillä nuoren on silloin vaikeaa ylläpitää ratkaisua. Sen vuoksi on hyvin tärkeää saada koko ympäristö (systeemi) mukaan nuoren käyttäytymisen muuttamiseen.

Tämä systeemisesti orientoitunut lähestymistapa on lähtökohtana kaikessa, mitä Youth Interventions Foundation tekee. Mielestämme pitkän aikavälin muutoksia voi saada aikaan vain tällä tavalla.  Silloin nuoret voivat taas olla positiivisesti osa yhteiskuntaa ja pärjäävät paremmin koulussa, töissä ja vapaa-aikana. Sen seurauksena heidän tulevaisuuden perspektiivinsä paranevat.

Lastensuojelusta ja nuorisotyöstä opetukseen ja tiimityöhön

Hyvä ohjaus on siis tärkeää, ja juuri sen me näemme omaksi tehtäväksemme. Tuemme ja neuvomme ammattilaisia, jotka tekevät työtä käytöshäiriöisten nuorten kanssa. Lisäksi neuvomme ja tuemme organisaatioita systeemisessä lähestymistavassa, ajankohtaista asiakastapausta koskevasta neuvonnasta aina systeemin toteuttamiseen asti. Teemme yhteistyötä muiden organisaatioiden ja hoitolaitosten kanssa interventioidemme laadun valvomiseksi ja varmistamiseksi.

Nyt ja tulevaisuudessa

Lastensuojelun, nuorisotyön ja opetuksen alueella tapahtuu paljon. Juuri nyt on tärkeää katsoa eteenpäin. Miten hoito kannattaisi toteuttaa? Mitä resursseja on käytettävissä, jotta voimme tarjota hyvää ja tehokasta hoitoa sekä nyt että tulevaisuudessa? Youth Interventions Foundation pohtii tällaisia kysymyksiä mielellään. Pyrimme jatkuvasti tehostamaan oman organisaatiomme johtoa innovatiivisilla ratkaisuilla.

Lisäksi etsimme yhdessä muiden osapuolien kanssa jatkuvasti tapoja, joilla voimme auttaa niitä innovoimaan. Juuri sillä tavalla voimme jatkossakin varmistaa laaja-alaisten ongelmien kanssa taistelevien nuorien ohjauksen ja siten hyvän tulevaisuuden.

Tarjontamme

Systeemiseen ajatteluun ja työskentelyyn perustuva tarjontamme on seuraava:

  • Hyväksyttyjen interventioiden, kuten MDFT:n, koulutus maittain.
  • Laitosten tukeminen ja neuvonta niiden toteuttaessa hyväksyttyjä interventioita.
  • Valmennus, neuvonta ja tuki nuorten ongelmakäyttäytymisen ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi, myös lievässä älyllisessä kehitysvammaisuudessa.
  • Valmennus, neuvonta ja tuki (osittain) suljetuissa laitoksissa, joihin nuoret on sijoitettu (pakkotoimin).
  • Valmennus, neuvonta ja tuki systeemisessä ajattelussa ja työskentelyssä kouluille, kunnille ja/tai muille lastensuojelun ja nuorisotyön toimijoille.

Haluatko lisätietoja? Löydät niitä verkkosivuiltamme. Voit luonnollisesti myös ottaa meihin yhteyttä. Keskustelemme mielellämme kanssasi siitä, miten voimme auttaa organisaatiotasi.

De specialist in systeemgericht denken en werken!