The Youth Conference in Helsinki: een inspirerende dag!

Op 29 maart heeft SJI de Youth Conference in Helsinki georganiseerd. Een inspirerende dag over de wijzigingen die in Finland gaan plaatsvinden binnen de Jeugdzorg en Jeugdpsychiatrie. Over de noodzaak van samenwerken en de kansen die er liggen. Hieronder een aantal foto’s!