Opleidingsinstituut voor gedegen jeugdzorg

MDFT in het kort

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een bewezen effectieve methode, die is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met (meervoudig) probleemgedrag. Dit kan variëren van drugs- en alcoholgebruik tot crimineel gedrag en/of overmatig spijbelen. Om het toekomstperspectief van deze jongeren te verbeteren, is het belangrijk dat zij hun gedrag veranderen. Dit kunnen ze niet alleen. MDFT begeleidt hierbij. Maar wat is MDFT precies?

Meer informatie

Opleidingen & trainingen

Stichting Jeugdinterventies (SJI) vindt het belangrijk dat jongeren geholpen worden een leven te leiden waarin probleemgedrag afneemt of zelfs helemaal verdwijnt. SJI wil dit bereiken door professionals die werken met jongeren met probleemgedrag op te leiden, te trainen, te adviseren, te ondersteunen en dit te implementeren bij organisaties.

Actueel scholingsaanbod

MDFT
Masterclass 2020

25 oktober 2020
Agenda

Voor wie?

Ik werk in het onderwijs

Ik werk in de jeugdzorg

Ik werk voor eengemeente

Ik ben een verwijzer

SJI biedt:

Advies en ondersteuning bij de implementatie van:

  • De erkende interventie Multidimensionele Familietherapie (MDFT)
  • De verdiepende module MDFT-LVB
  • Gezinsgericht Werken (GGW) binnen open en gesloten residentiële settingen
  • Gezinsgerichte benadering binnen onderwijsinstellingen en/of wijkteams

Wij faciliteren:

  • Het meedraaien van een trainer in een klas om zo de docent 1 op 1 advies te geven in de omgang met probleemjongeren
  • Het inhuren van (extra) supervisie of intervisie

Nelleke Groenewegen, Directeur-Bestuurder

“SJI wil professionals in de jeugdhulp optimale ondersteuning bieden”

Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

U kunt ons volgen via

    Aangesloten bij: