Registratie en accreditatie

Stichting Jeugdinterventies is erkend als opleider bij het CRKBO. Daarnaast is het opleidings- en trainingsaanbod geaccrediteerd door verschillende instanties.

Registerplein

  • Opleiding MDFT (21,8)
  • Masterclass 2018 (7)
  • Module MDFT-LVB (8)
  • Training Gezinsgericht Werken (10,1)

SKJ

  • Opleiding MDFT (416)
  • Masterclass 2018 (6)
  • Module MDFT-LVB (26,5)
  • Training Gezinsgericht Werken (24,5)

NVRG

  • Opleiding MDFT (292)

Toekenning van accreditatiepunten

SKJ en Registerplein

Als je een training succesvol hebt afgerond, ontvang je bij je certificaat een verklaring van deelname. Op deze verklaring staat het kenmerk waaronder de opleiding of training bekend is bij Registerplein en SKJ. Met dit kenmerk kun je zelf de punten claimen die je nodig hebt voor de registratie bij jouw beroepsvereniging. Bij SKJ kun je de activiteit toevoegen door in te loggen op de website van SKJ en te kiezen voor de button ‘herregistratie’. Je moet hier je certificaat uploaden. Bij Registerplein kun je de instructies vinden in het statusoverzicht van jouw eigen online dossier bij Registerplein.

NVRG

Ben je lid van NVRG? Dan kennen wij deze punten toe. Om dit te kunnen doen, hebben we je registratienummer bij NVRG nodig. Dit registratienummer moet voor afronding van de training of opleiding bij Stichting Jeugdinterventies bekend zijn. Uiterlijk twee weken na ontvangst van je certificaat, zorgen wij ervoor dat de punten bij NVRG zijn toegekend.