MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Onze strategische doelen

Om invulling te geven aan onze missie en visie hebben we in het meerjarenbeleidsplan van 2018-2020 een aantal strategische doelen geformuleerd. Bij de uitwerking van deze doelen wordt onze visie op de markt en de organisatie altijd als uitgangspunt aangehouden. De doelen zorgen ervoor dat we ons bezig houden met de juiste zaken en er zo voor zorgen dat onze organisatie kan groeien. De strategische doelen zijn:

Versterken van de wendbaarheid van de organisatie

Om nu en in de toekomst in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt is het belangrijk dat de organisatie wendbaar is en blijft. Zo zorgen we ervoor dat ons aanbod goed is afgestemd op de ontwikkelingen in de markt en de wensen en behoeften van onze (potentiële) klanten. Om wendbaar te kunnen zijn is flexibiliteit een voorwaarde, zeker voor een groeiende organisatie als SJI. Om de wendbaarheid te kunnen vergroten zijn dan ook de volgende doelstellingen geformuleerd:

Ontwikkelen van een innovatief (product)aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de markt

De markt heeft behoefte aan aanvullende modules en diensten die zijn gebaseerd op het gedachtegoed van MDFT. Niet alleen in Nederland, ook in andere Europese landen. Bovendien is er een trend naar digitalisering en flexibilisering van de maatschappij. Dit vraagt om sterk productaanbod en innovatieve oplossingen die passen bij de kern van onze organisatie.

Vergroten van de Europese groei van Stichting Jeugdinterventies.

Om als stichting te kunnen groeien moet er meer focus komen als het gaat om acquisitie.

Implementeren van fondsenwerving binnen de organisatie

Om op structurele wijze gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die fondsen bieden aan organisaties zoals SJI, is het van belang dat fondsenwerving een vaste plaats heeft binnen de organisatie.

Vergroten naamsbekendheid Stichting Jeugdinterventies en haar aanbod

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) heeft grote bekendheid binnen de Jeugdzorg. De bekendheid van Stichting Jeugdinterventies is echter nog niet op hetzelfde niveau. Bekendheid en zichtbaarheid creëren voor Stichting Jeugdinterventies als opleidingsinstituut en licentiehouder van MDFT is belangrijk. Alleen dan kunnen we een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan ons uiteindelijke doel. Het voorkomen of verminderen van probleemgedrag bij jongeren, zodat zij goed kunnen functioneren thuis, op school, op hun werk en in hun vrije tijd.

 

De specialist in systeemgericht denken en werken!