MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Compliment of klacht

Tevreden?

Ben je tevreden over onze trainingen en dienstverlening en wil je een compliment achterlaten? Of wil je jouw positieve ervaring met MDFT of een van onze opleidingen delen met ons? Dat waarderen wij zeer. Je kunt je compliment of verhaal hier achterlaten.

Tips

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en ons trainingsaanbod. We vinden het belangrijk dat ons aanbod naadloos aansluit bij de wensen en behoeften van de professionals die werken met jongeren. Of dit nu is binnen de jeugdzorg, het onderwijs of bij de gemeenten/wijkteams. Heb jij nog ideeën en tips voor ons? Laat het ons dan weten en vul het contactformulier in.

Klacht

Ook als je een klacht hebt, horen wij dat graag. Alleen door het ons te melden kunnen we hier iets mee doen. Klachten worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Bij een klacht heb je de mogelijkheid tot bemiddeling en beroep. Uiterlijk vier werkdagen nadat je klacht bij ons is ontvangen, ontvang  je een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken ontvang je een reactie. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen 4 weken te reageren, dan ontvang je hier binnen deze 4 weken een schriftelijk bericht over. Wij geven dan ook aan binnen welke termijn de klacht behandeld kan worden.

Mocht je een klacht willen indienen, dan is dat mogelijk via het klachtenformulier.

Bemiddeling

Stichting Jeugdinterventies wil graag dat deelnemers met succes een training of opleiding doorlopen en afronden. Als er een meningsverschil is over het verloop van een training of opleiding, zal de trainer of Stichting Jeugdinterventies eerst proberen dit in goed onderling overleg met de deelnemer op te lossen. Soms lukt dit niet. In overleg met de deelnemer legt de Stichting Jeugdinterventies de kwestie dan voor aan een onafhankelijke ombudsman (dhr. R. Hermanides info@stichtingjeugdinterventies.nl) die advies geeft. Je kunt ook direct je klacht bij de ombudsman neerleggen. Er worden alleen klachten in behandeling genomen met betrekking tot opleidingen en trainingen.

De ombudsman rapporteert aan de directie van Stichting Jeugdinterventies. De indiener van de klacht ontvangt een kopie van deze reactie. Er zal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een uitspraak worden gedaan. Deze uitspraak is bindend voor Stichting Jeugdinterventies, niet voor de klacht melder. Eventuele consequenties zullen binnen een redelijke termijn door Stichting Jeugdinterventies worden afgehandeld. Klachten worden drie jaar bewaard.

Beroep

Ben je het niet eens met het oordeel van de ombudsman? Dan kun je binnen 30 dagen schriftelijk beroep aantekenen bij Stichting Jeugdinterventies tegen de uitspraak. Stichting Jeugdinterventies stelt dan een onafhankelijke commissie in. Deze commissie bestaat uit 3 personen. Eén persoon voorgedragen door partij 1, één door partij 2 en een voorzitter voorgedragen op advies van de eerstgenoemde twee leden. Deze commissie past hoor en wederhoor toe en doet binnen 6 weken een bindende uitspraak. Deze beroepsprocedure is standaard geregeld in het contract dat Stichting Jeugdinterventies sluit met de instelling waarmee de opleidingsovereenkomst wordt aangegaan en staat beschreven in de algemene voorwaarden trainingen en cursussen van Stichting Jeugdinterventies.

De specialist in systeemgericht denken en werken!