MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

ANBI-informatie

Stichting Jeugdinterventies is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Als ANBI is Stichting Jeugdinterventies verplicht de volgende informatie te publiceren over het functioneren van de organisatie:

Contactgegevens

Stichting Jeugdinterventies

Bezoekadres:
Endegeesterstraatweg 36c
2342 AK Oegstgeest

Postadres:
Postbus 37
2300 AA Leiden
The Netherlands

Tel.: 071 515 96 72

E-mail: info@stichtingjeugdinterventies.nl

KvK-nummer: 27331172

RSIN: 820178962

Doelstelling

SJI vindt het belangrijk dat jongeren een leven kunnen leiden waarin probleemgedrag afneemt of zelfs verdwijnt. Om dit te realiseren verzorgt SJI deskundigheidsbevordering in diverse vormen voor hulpverleners, schoolkrachten en andere professionals die bij deze jongeren betrokken zijn. De deskundigheidsbevordering vindt plaats door het bieden van:

  • Trainingen aan beroepskrachten die met deze jongeren te maken hebben (leden van wijkteams in gemeenten, eerstelijns jeugdzorgkrachten, docenten/mentoren, maatschappelijk werkers en loopbaanbegeleiders op scholen)
  • Opleiding van therapeuten in systeemtherapeutische (niet alleen op de jongere, maar ook op diens sociale omgeving gerichte) behandelprogramma’s, waaronder Multidimensionele Familietherapie (MDFT)

Samenstelling van het bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • Mw. Angela Pasma, Directeur-Bestuurder

De Raad van Toezicht van Stichting Jeugdinterventies bestaat uit vier leden:

  • Dhr. Roel Hermanides (voorzitter, contactpersoon bij klachten)
  • Dr. Annejet Petra Meijler, Bestuurlijk Adviseur, Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Dhr. Ed van den Berg, Business Control Manager Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  • Dhr. Reimer Veldhuis, Advocaat en partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

 

Documenten

Links

De specialist in systeemgericht denken en werken!