Over ons

Missie

Complex probleemgedrag bij jongeren staat nooit op zichzelf. Het komt voort uit een wisselwerking tussen een jongere en zijn sociale omgeving. Een effectieve aanpak van probleemgedrag vraagt een systemische en gezinsgerichte benadering. Daar ligt onze expertise.

Wij leiden professionals – in Nederland en Europa – op om in hun werk met jongeren en gezinnen systeemgericht te werken, met de Multidimensionele Familietherapie (MDFT) en andere systeemgerichte trainingen. We blijven onszelf ontwikkelen en zoeken steeds naar nieuwe manieren om de kennis en ervaring van onszelf en van professionals onderling uit te wisselen.

 Zo verbinden we praktijk, opleiding, onderzoek en beleid.

 Als compacte organisatie met een groot netwerk van ervaren trainers en onderzoekers trekken we samen op met professionals en partners in binnen- en buitenland.

Onze visie

Jongeren met complex probleemgedrag dreigen vaak vast te lopen op school, thuis en in hun sociale omgeving. Ook deze jongeren willen een toekomst opbouwen en hun plek vinden in de samenleving. Daarvoor hebben ze professionele hulp en begeleiding nodig. Wij streven ernaar dat die hulp altijd systeemgericht en multidimensionaal is.

In een snel veranderende wereld voelen we ons daarbij uitgedaagd om slim gebruik te maken van innovatie. De maatschappij vraagt van ons om te blijven leren. Van de gezinnen zelf en van professionals. En van de universiteiten, hogescholen en kennisinstituten waarmee we samenwerken.

Zo werken we aan blijvende gedragsverandering bij jongeren en aan een beter toekomstperspectief voor jongeren. Hiermee dragen we bij aan de kwaliteit van opvoeden en opgroeien in onze maatschappij.

Onze kernwaarden

Om te kunnen slagen in onze missie laten we ons in ons werk leiden door de volgende kernwaarden:

Verbinden – We make connections

We luisteren naar elkaar en onze relaties. We tonen oprechte interesse in de ander en maken écht contact. Dit zit in ons DNA. Zo leren we elkaar en onze relaties goed kennen en kunnen we gebruik maken van elkaars kracht. Hierdoor werken we goed samen aan ons gezamenlijke doel: het helpen van jongeren en hun omgeving.

Verantwoordelijk – We act responsibly

We voelen ons verantwoordelijk voor wat we doen en gaan zorgvuldig om met al onze relaties. We zijn open, eerlijk en direct in ons handelen. Dat wat we zeggen, doen we ook. Zo bouwen we samen aan lange termijn relaties.

Deskundig – We keep learning

We hebben kennis van zaken en weten wat we doen. Kwaliteit is ons uitgangspunt en de evidence-based methode MDFT ons voorbeeld. We werken met gedreven professionals die plezier hebben in hun vak en altijd kijken hoe ze hun werk beter of efficiënter kunnen doen. Heeft een ander meer expertise? Dan schromen we niet deze partij in te schakelen als dat nodig is.

Ondernemend – We take action

Als stichting zijn wij uit op groei. Groei van het aantal jongeren dat goed functioneert in en samen met hun omgeving. Groei van het aantal professionals die jongeren die dat nodig hebben kunnen begeleiden. Doorzettingsvermogen en daadkracht helpen ons hierbij. We zoeken continu naar goede en verrassende mogelijkheden en innovaties. Hierbij luisteren we naar de wensen en behoeften uit de markt en sturen bij als dat nodig is.

Onze strategische doelen

Om invulling te geven aan onze missie en visie hebben we in het meerjarenbeleidsplan van 2018-2020 een aantal strategische doelen geformuleerd. Bij de uitwerking van deze doelen wordt onze visie op de markt en de organisatie altijd als uitgangspunt aangehouden. De doelen zorgen ervoor dat we ons bezig houden met de juiste zaken en er zo voor zorgen dat onze organisatie kan groeien. De strategische doelen zijn:

Versterken van de wendbaarheid van de organisatie

Om nu en in de toekomst in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt is het belangrijk dat de organisatie wendbaar is en blijft. Zo zorgen we ervoor dat ons aanbod goed is afgestemd op de ontwikkelingen in de markt en de wensen en behoeften van onze (potentiële) klanten.

Ontwikkelen van een innovatief (product)aanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van de markt

De markt heeft behoefte aan aanvullende modules en diensten die zijn gebaseerd op het gedachtegoed van MDFT. Niet alleen in Nederland, ook in andere Europese landen. Bovendien is er een trend naar digitalisering en flexibilisering van de maatschappij. Dit vraagt om sterk productaanbod en innovatieve oplossingen die passen bij de kern van onze organisatie.

Vergroten van de Europese groei van Stichting Jeugdinterventies.

Met meer focus op internationale acquisitie, streven wij naar groei in Europa.

Implementeren van fondsenwerving binnen de organisatie

Om op structurele wijze gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die fondsen bieden aan organisaties zoals SJI, is het van belang dat fondsenwerving een vaste plaats heeft binnen de organisatie.

Vergroten naamsbekendheid Stichting Jeugdinterventies en haar aanbod

Bekendheid en zichtbaarheid creëren voor Stichting Jeugdinterventies als opleidingsinstituut en licentiehouder van MDFT is belangrijk. Alleen dan kunnen we een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan ons uiteindelijke doel.