MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Training 'Samen verder op school'

Voorkom uitval van leerling én docent!

De training ‘Samen verder op school’ is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Tijdens deze trainingen krijgen deelnemers praktische handvatten aangereikt waarmee zij de volgende dag diect aan de slag kunnen. Ze leren hoe ze met een andere bril naar leerlingen én hun ouders  kunnen kijken. En hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze hun eigen eigen oordelen, meningen en aannames niet meenemen in gesprekken met leerlingen en ouders maar juist de leerling en zijn ouders motiveren om samen te werken aan het beter functioneren van de leerling op school.

Tijdens de training staan de volgende onderwerpen centraal:

 • de vier leefdomeinen van de leerling
 • alliëren met leerling en ouders
 • motiverende gesprekstechnieken

Complete training of maatwerk?

De training Samen verder op school bestaat uit verschillende modules. Deze modules kunnen ook los afgenomen worden. Zo kan de training volledig afgestemd worden op de behoeften binnen de onderwijsinstelling. De verschillende modules op een rij:

Signaleren probleemgedrag

Hoe kun je als docent probleemgedrag tijdig herkennen en bepalen wat de oorzaak is? Wanneer is er actie nodig om te voorkomen dat het verkeerd gaat en hoe doe je dit dan? Deze vragen staan centraal tijdens de module Signaleren probleemgedrag. Deelnemers leren hoe zij het gedrag bespreekbaar kunnen maken op een constructieve manier en hoe zij leerlingen en ouders kunnen motiveren samen te werken aan een oplossing.

Ouderbetrokkenheid

De invloed van ouders op hun kinderen is vaak groot. Door ouders actief te betrekken bij het functioneren van de jongere op school, is de kans groter dat zij hun gedrag aanpassen en school succesvol afmaken. Tijdens deze module wordt o.a. aandacht besteed aan:

 • aansluiten bij ouders, ongeacht achtergrond/cultuur
 • het werken aan een vertrouwensband
 • het efficiënt bespreekbaar maken van gedrag

Groepsdynamica

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goed kunnen functioneren moet de leerkracht zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen in de klas. Hierbij is het belangrijk te kijken naar hoe de groep elkaar beïnvloed en wat de bijdrage van de docent hierin. Deelnemers van de module Groepsdynamica gaan bekijken hoe  de groep elkaar beïnvloedt en wat de eigen bijdrage hierin is. Aan de hand hiervan worden handvatten geboden waarmee zij de groepsdynamiek positief kunnen ombuigen.

Intervisie

In de omgang met mensen is het belangrijk elkaar scherp te houden. Intervisie biedt hier goede mogelijkheden voor. Aan de hand van een vast format leren deelnemers hoe zij elkaar op constructieve wijze kunnen ondersteunen en adviseren. Zo kan iedereen het beste uit zichzelf halen.

Wil jij met een andere bril naar uw leerlingen kijken?

Door met een andere bril naar leerlingen en hun ouders te kijken, wordt de deur open gezet naar een breed pallet aan mogelijkheden om uitval van leerlingen én docenten te voorkomen. Het aanbod van SJI ondersteunt hierbij. We zetten de voordelen op een rij:

 • Minder vroegtijdig schoolverlaters
 • Minder uitval van medewerkers
 • Goede balans tussen zorgverlenen en kennisoverdracht
 • Minder handelingsverlegenheid schoolkrachten
 • Moeiteloos in gesprek met leerling én ouders
 • Efficiëntere doorverwijzing naar juiste hulp, intern en extern

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Download dan de flyer‘Samen verder op school’ en voorkom uitval van leerling én docent. Wil je direct inschrijven? Stuur dan een mail naar info@stichtingjeugdinterventies.nl. Bellen kan natuurlijk ook, 071 5159672.

De specialist in systeemgericht denken en werken!