MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Training Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Om ervoor te zorgen dat een leerling goed functioneert op school is het belangrijk dat de thuisbasis stabiel is. Helaas is dat niet altijd het geval. De invloed van ouders op het gedrag van jongeren is groot. Ouderbetrokkenheid in het onderwijs is dan ook heel belangrijk. Dit houdt in dat ouders actief betrokken moeten worden bij het functioneren van hun kind in de klas en op school. Door goed met de leerling én zijn of haar ouders samen te werken is de kans groter dat de leerling zijn gedrag zal aanpassen en niet uitvallen.

Goede samenwerking met de leerling én de ouders

Goede samenwerking zoeken met de leerling én de ouders is niet altijd makkelijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een scheiding, financiële zorgen of culturele achtergrond. Het is voor professionals in het onderwijs (alle opleidingsniveau’s) belangrijk om de juiste tools in handen te hebben om die samenwerking toch goed aan te gaan. Alleen met een goede samenwerking met alle partijen, zal de leerling in staat zijn, zijn of haar gedrag ook op langere termijn aan te passen en zijn school op een goede manier af te ronden.

‘Deelnemers geven de training Ouderbetrokkenheid gemiddeld een 8!’

Praktische handvatten en zelf ervaren

Hoe zorg je dan voor dat de ouders op een goede manier betrokken worden bij de prestaties van de leerling op school? Tijdens de training Ouderbetrokkenheid gaan we hierop in. We kijken met de deelnemers naar bestaande gedragspatronen. Vervolgens gaan we aan de slag om deelnemers zelf te laten ervaren hoe je deze kunt doorbreken of mee kunt bewegen. Dit alles wordt besproken aan de hand van voorbeelden die de deelnemers zelf mee brengen. De onderwerpen die worden besproken zijn:

 • Introductie: kennismaking en theorie
 • Reflectie: op zoek naar bestaande gedragspatronen
 • Tips: gedragspatronen doorbreken en mee bewegen
 • Zelf ervaren: oefenen aan de hand van eigen casuïstiek

Onderwerpen die zullen worden besproken zijn:

 • De dynamische driehoek/gezinsgericht kijken
 • Motiverende gespreksvoering
 • Alliëren
 • Ambivalentie
 • Het uitlokken van verandertaal

Na de training Ouderbetrokkenheid kunnen deelnemers:

 • Ouderbetrokkenheid actief en effectief inzetten
 • Probleemgedrag efficiënt bespreekbaar maken bij de leerling én de ouders
 • Een vertrouwensband opbouwen met de leerling én de ouders
 • De leerling én ouders motiveren samen te werken aan een oplossing

Waar en wanneer?

De training Ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs duurt 4 uur en vindt plaats bij SJI in Oegstgeest. Om de training zo interactief mogelijk te houden kunnen er maximaal 12 personen deelnemen. Deelname kost €195,00 inclusief btw en lesmateriaal. Geïnteresseerd? Schrijf je dan direct in! Wil je deze module als in-house training? Neem dan contact op met Mirjam.

Ruime ervaring in zorg én onderwijs

Stichting Jeugdinterventies is al 10 jaar actief in het trainen van professionals die werken met jongeren met probleemgedrag. Veel van onze trainers hebben zelf met jongeren gewerkt of werken nog steeds met jongeren en gezinnen. Deze jarenlange ervaring brengen we graag in bij jou op school. Zo kunnen we er samen met jou voor zorgen dat leerlingen die dat nodig hebben tijdig en goed kunnen worden begeleid. Op zo’n manier dat jij en je collega’s de balans kunnen bewaken tussen lesgeven en zorg verlenen.

De specialist in systeemgericht denken en werken!