MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Omgaan met probleemgedrag in het onderwijs

Leerlingen kunnen verschillend gedrag vertonen in de klas. Dit gedrag kan ook weer allerlei verschillende oorzaken hebben. En soms kan het gedrag problematisch worden. Wanneer is dat?  En hoe zorg je ervoor dat jouw eigen oordelen, meningen en aannames niet de overhand krijgen bij de benandering van deze leerlingen? Wanneer is het tijd om actie te nemen en te voorkomen dat het echt verkeerd gaat?

Maak jij je DIK*?

Om ervoor te zorgen dat je leerlingen die probleemgedrag in de klas vertonen op een goede manier benadert, is het belangrijk om voldoende kennis te hebben van de verschillende stoornissen die dit gedrag kunnen veroorzaken. Door meer te weten over de oorzaken van gedrag en en de typische gedragingen van bepaalde stoornissen, is het namelijk eenvoudiger om ermee om te gaan. Je ziet dan ook eerder de kansen die zich voordoen om de leerling op een goede manier te helpen. Tijdens de training (geschikt voor alle opleidingsniveau’s) Omgaan met probleemgedrag, leren de deelnemers de kenmerken van de belangrijkste stoornissen herkennen. Daarnaast leren ze vooral ook hoe je als docent of mentor het beste met dit gedrag kunt omgaan om zo de leerling toch goed te laten functioneren op school. Tijdens de training worden daarom de volgende onderwerpen besproken:

 • Wat is problematisch gedrag?
 • Basiskennis van de meest voorkomende stoornissen en uitingsvormen
 • Hoe kijk je als docent naar het gedrag van de leerling?
 • Wat is een risico en beschermende taxatie en hoe pas je deze toe?
 • Inschatten hulpbehoefte en regie
 • In gesprek gaan met de leerling en de ouders
 • Intervisie: overleggen met collega’s

*Denk in kansen

Opbouw en doel van de training

Tijdens de training wordt een actieve bijdrage verwacht van de deelnemers. De onderwerpen worden besproken aan de hand van casuïstiek die de deelnemers zelf inbrengen. Deelnemers discussiëren, reflecteren en oefenen met datgene wat besproken wordt. De training is als volgt opgebouwd:

 • Introductie: kennismaking en theorie
 • Reflectie: op zoek naar bestaande gedragspatronen
 • Tips: gedragspatronen doorbreken een mee bewegen
 • Zelf ervaren: oefenen aan de hand van eigen casuïstiek

Na de training Omgaan met probleemgedrag kunnen de deelnemers:

 • Stoornissen en uitingsvormen tijdig signaleren
 • Met een andere bril op kijken naar het gedrag van de leerling en indien nodig de leerling ook zelf anders benaderen
 • Snel beoordelen of een andere benadering voldoende is of dat er
 • Moet worden doorverwezen
 • Gedrag bespreekbaar maken bij de leerling én de ouders
 • De leerling én de ouders motiveren om samen te werken aan een oplossing

Direct inschrijven

Deze training duurt 4 uur en vindt plaats bij SJI in Oegstgeest. Om de training zo interactief mogelijk te houden kunnen er maximaal 12 personen deelnemen. Deelname kost €195,00 inclusief btw en lesmateriaal. Geïnteresseerd? Schrijf je dan direct in! Wilt u deze module als in-house training? Neem dan contact op met Mirjam.

Ruime ervaring in zorg én onderwijs

Stichting Jeugdinterventies is al 10 jaar actief in het trainen van professionals die werken met jongeren met probleemgedrag. Veel van onze trainers hebben zelf met jongeren gewerkt of werken nog steeds met jongeren en gezinnen. Deze jarenlange ervaring brengen we graag in bij u op school. Zo kunnen we er samen met u voor zorgen dat leerlingen die dat nodig hebben tijdig en goed kunnen worden begeleid. Op zo’n manier dat u en uw collega’s de balans kunnen bewaken tussen lesgeven en zorg verlenen.

De specialist in systeemgericht denken en werken!