MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Groepsdynamica in het onderwijs

Een belangrijk onderdeel van klassenmanagement is de relatie tussen de leerkracht en de leerling. Ook de onderliggende verhoudingen tussen de leerlingen en hoe zij met elkaar omgaan, hebben invloed op de sfeer in de klas. Het is belangrijk dat die sfeer goed en veilig is voor iedereen. Alleen dan kunnen leerlingen goed functioneren. Het is de taak van de leerkracht om zo’n omgeving te creëren. Met de training Groepsdynamica in het onderwijs (geschikt voor ieder opleidingsniveau) helpen docenten en mentoren in het onderwijs om zo’n goede sfeer in te klas te krijgen en behouden.

Met een andere bril naar groep kijken

Tijdens de trainingsmodule Groepsdynamica in het onderwijs kijken de deelnemers met elkaar naar hoe de groep elkaar beïnvloed en wat de bijdrage van henzelf hierin is.  Hoe kun je er als docent voor zorgen dat iedereen zich veilig voelt? Welke risicofactoren zijn er en hoe kun je hier het beste mee omgaan? Door hierover met elkaar te discussiëren en vervolgens te oefenen, ervaren deelnemers zelf het effect van de tips en handvatten die worden aangereikt. En kunnen zij deze de volgende dag al direct toepassen in hun eigen klas. Aan de hand van de voorbeelden die de deelnemers zelf inbrengen tijdens de training Groepsdynamica in het onderwijs, worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Ecologische model
 • Ontwikkelperspectief van school
 • Risco- en beschermende factoren school
 • Groepsvorming
 • Leiderschap door de docent

Opbouw en doel van de training

Zelf ervaren wat het effect is van een specifieke benadering is de beste manier om nieuwe vaardigheden aan te leren. Daarom is de training Groepsdynamica een interactieve training. De onderwerpen worden besproken aan de hand van de voorbeelden die de deelnemers zelf meenemen. Daarna worden de vaardigheden geoefend en wordt gekeken wat het beste werkt in verschillende situaties. De training is daarom als volgt opgebouwd:

 • Introductie: kennismaking en theorie
 • Reflectie: op zoek naar bestaande gedragspatronen
 • Tips: gedragspatronen doorbreken en mee bewegen
 • Zelf ervaren: oefenen aan de hand van eigen casuïstiek

Na de training kunnen deelnemers:

 • De fases van groepsvorming herkennen en hierop inspelen
 • Zien hoe de groep elkaar beïnvloed en hierop inspelen
 • Begrijpen waarom leerlingen zich op een bepaalde manier gedragen
 • Het gedrag van de leerling en/of groep op een constructieve manier bespreekbaar maken
 • De groepsdynamiek in een klas positief ombuigen

Inschrijven

Deze training Groepsdynamica in het onderwijs duurt 4 uur en vindt plaats bij SJI in Oegstgeest. Om de training zo interactief mogelijk te houden kunnen er maximaal 12 personen deelnemen. Deelname kost €195,00 inclusief btw en lesmateriaal. Geïnteresseerd? Schrijf je dan direct in! Wil je de training Inhouse volgen? Dat kan ook. Neem dan contact op met Mirjam. Zij bespreekt de mogelijkheden graag met je.

Ruime ervaring in zorg én onderwijs

Stichting Jeugdinterventies is al 10 jaar actief in het trainen van professionals die werken met jongeren met probleemgedrag. Veel van onze trainers hebben zelf met jongeren gewerkt of werken nog steeds met jongeren en gezinnen. Deze jarenlange ervaring brengen we graag in bij jou op school. Zo kunnen we er samen met jou voor zorgen dat leerlingen die dat nodig hebben tijdig en goed kunnen worden begeleid. Op zo’n manier dat jij en je collega’s de balans kunnen bewaken tussen lesgeven en zorg verlenen.

 

De specialist in systeemgericht denken en werken!