MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

De invoering van Passend Onderwijs zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen er steeds meer zorgtaken bij krijgen. Daarnaast hebben scholen de opdracht om het vroegtijdig schoolverlaten zoveel mogelijk terug te dringen. Docenten en mentoren spelen hier een belangrijke rol in. Zij moeten leerlingen met (gedrags)problemen zo vroeg mogelijk signaleren en hen op de juiste manier begeleiden. Het is belangrijk dat schoolkrachten hiervoor de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben. Ook het management speelt een belangrijke rol. De zorgstructuur moet goed geregeld zijn en conseqent doorgevoerd in alle lagen van de organisatie. Wat is het beleid van de school met betrekking tot ouderbetrokkenheid en hoe worden ouders betrokken bij de zorg van hun kind? Krijgen schoolkrachten de juiste middelen aangereikt om met de leerling en de ouders samen te werken aan een oplossing? En hoe wordt de samenwerking tussen collega’s onderling gefaciliteerd?

Ouderbetrokkenheid

Stichting Jeugdinterventies gaat ervan uit dat probleemgedrag van jongeren wordt veroorzaakt door verschillende factoren op verschillende leefgebieden. Om het toekomstperspectief van een jongere te verbeteren, is het belangrijk dat het gedrag van de jongere verandert op al deze gebieden. De jongere kan dit echter niet alleen. Zijn of haar omgeving, met name het gezin, speelt hierbij een belanrijke rol. Het begeleiden van de jongere vraagt dan ook om een systeemgerichte benadering. Dit houdt in dat de omgeving van de jongere, met name de ouders, wordt betrokken bij het zoeken naar de oorzaak en het werken aan de oplossing om het probleemgedrag te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Deze vorm van ouderbetrokkenheid ga kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld aan het begin van een schooljaar kennismakingsgesprekken in te voeren met de leerlingen en ouders.

Systeemgerichte benadering vertaald naar onderwijs

De brede kennis en ervaring die wij als Stichting Jeugdinterventies de afgelopen jaren heeft opgedaan binnen de Jeugdzorg, hebben wij vertaald naar het onderwijs. Zo kunnen wij onderwijsinstellingen helpen met het neerzetten van een goede zorgstructuur, waarbij de leerling centraal staat en de schoolkrachten op een goede manier samenwerken en zij niet in de rol van hulpverlener terecht komen. Stichting Jeugdinterventies ondersteunt instellingen onder andere bij:

  • De implementatie systeemgericht denken en werken in het onderwijs
  • Het doorvoeren van de zorgstructuur in alle lagen van de organisatie door bijvoorbeeld intervisie
  • Coachting op casusniveau
  • Observeren gedrag leerling en docent/mentor in de klas
  • Verdieping van kennis door workshop of presentatie

Meer informatie?

Wil je weten hoe wij jouw school kunnen ondersteunen? Of heb je specifieke vragen? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden met je!

 

De specialist in systeemgericht denken en werken!