MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Ik werk in het onderwijs

Herken je dat? Leerlingen die overmatig drinken, drugs gebruiken, veel spijbelen of andere gedragsproblemen vertonen. Hoe herken je deze leerlingen op tijd? En hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen op een goede manier worden begeleid om zo vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen? Wij helpen jou en je collega’s hier graag bij. Dit doen we door het geven van trainingen die speciaal zijn ontwikkeld voor professionals die in het onderwijs werken. Met onze trainingen willen we ervoor zorgen dat jij en je collega’s deze ‘lastige leerlingen’ vroegtijdig herkennen en hen op een goede manier kunnen helpen. Zodanig dat jij als professional een goede balans behoudt tussen lesgeven en zorgverlenen.

Direct meer weten over onze trainingen? Klik dan op een van de onderstaande buttons.

IntervisieOuderbetrokkenheidGroepsdynamicaOmgaan met probleemgedrag

Vroegtijdig schooluitval voorkomen

Op iedere school zitten leerlingen die extra aandacht nodig hebben vanwege hun gedrag op school. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals een lastige thuissituatie, gebruik van drug of andere middelen. Met de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen de taak gekregen om dit tijdig te signaleren en de problemen goed in te schatten. Scholen moeten deze leerlingen op een goede manier begeleiden om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en ervoor te zorgen dat zij toch hun diploma halen.

Deze zorg voor leerlingen mag tegelijkertijd niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Het is daarom belangrijk dat docenten en mentoren niet in de rol van hulpverlener terecht komen. Zij moeten zich kunnen blijven richten op hun primaire taak, namelijk kennisoverdracht. Dit kan alleen als de medewerkers op school de juiste kennis en vaardigheden hebben om deze twee taken te combineren. Leerlingen zijn dan verzekerd van goede zorg, goed onderwijs en daarmee een goed toekomstperspectief.

Samenwerken met leerlingen en ouders

Om docenten en mentoren hierbij te ondersteunen heeft Stichting Jeugdinterventies speciaal voor het onderwijs de training ‘Samen verder op school’ ontwikkeld. Het uitgangspunt van deze training is het gedachtegoed van Multidimensionele Familietherapie (MDFT). Dit houdt in dat de omgeving van een jongere invloed heeft op zijn of haar gedrag. Ook op school. Om dit gedrag blijvend te veranderen, moeten de jongere en zijn omgeving samenwerken aan een oplossing. Hierbij is het belangrijk dat ook de ouders op een goede manier betrokken worden. Alleen dán is het mogelijk om gedragsverandering ook op lange termijn vast te houden.

Een andere bril, een andere benadering

Stichting Jeugdinterventies (SJI) heeft dit gedachtegoed vertaald naar een uniek aanbod speciaal voor het onderwijs. Met dit aanbod wil SJI docenten en mentoren op een andere manier leren kijken naar het gedrag van leerlingen. Dit doen we aan de hand van vier trainingsmodules die als geheel zijn te volgen maar ook als losse training gevolgd kunnen worden. Deze trainingsmodules zijn:

Tijdens deze verschillende trainingsmodules laten wij deelnemers door een andere bril naar het gedrag van leerlingen én zichzelf kijken. Er wordt gezocht naar de achterliggende oorzaak van het gedrag. Vervolgens wordt er gekeken hoe je samen met de leerling én de ouders samen kunt werken aan een oplossing. Hierdoor gaat de leerling weer beter functioneren en wordt vroegtijdige schooluitval voorkomen. Deze aanpak zorgt er bovendien voor dat focus van docenten en mentoren gericht blijft op lesgeven in plaats van zorgverlenen.

De voordelen op een rij

Door met een andere bril naar leerlingen en hun ouders te kijken, wordt de deur open gezet naar een breed pallet aan mogelijkheden om uitval van leerlingen én docenten te voorkomen. Het aanbod van SJI ondersteunt hierbij. We zetten de voordelen op een rij:

  • Minder vroegtijdige schoolverlaters
  • Minder uitval van medewerkers
  • Goede balans tussen zorgverlenen en kennisoverdracht
  • Minder handelingsverlegenheid schoolkrachten
  • Moeiteloos in gesprek met leerling én ouders
  • Efficiëntere doorverwijzing naar juiste hulp, intern en extern

Losse trainingen

De modules zijn af te nemen als totaalpakket of als losse modules. Hierdoor is het mogelijk om deze training volledig op maat te maken. Zo sluit hij altijd aan op de problematiek die speelt bij de leerlingen binnen jouw organisatie en de kennis en vaardigheden die al in huis zijn. Wil je juist liever individueel inschrijven zodat je ook kunt sparren met collega’s uit andere onderwijsinstellingen? Dat kan ook. In de agenda vind je een overzicht van de data en locaties waar je de losse modules kunt volgen.

Direct inschrijven

Wil je graag meer informatie over de mogelijkheden om een training bij SJI te volgen? Vul dan het contactformulier in. Mirjam neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Direct inschrijven? Ga dan snel naar onze agenda en schrijf je in voor de module en datum van jouw keuze.

De specialist in systeemgericht denken en werken!