MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

MDFT in het kort

Multidimensionele Familietherapie is een bewezen effectieve methode, die is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met (meervoudig) probleemgedrag. Dit kan variëren van drugs- en alcoholgebruik tot crimineelgedrag en/of overmatig spijbelen. Om het toekomstperspectief van deze jongeren te verbeteren, is het belangrijk dat zij hun gedrag veranderen. Dit kunnen ze niet alleen. MDFT begeleidt hierbij. Maar wat is MDFT precies?

Omgeving heeft invloed op probleemgedrag

Verandering van gedrag begint bij de jongere zelf. Tegelijkertijd  is de invloed van verschillende levensgebieden vaak groot. MDFT gaat er dan ook vanuit dat probleemgedrag meerdere oorzaken heeft. De therapeut richt zicht bij de behandeling daarom op vier domeinen:

  • De jongere zelf
  • De ouders
  • Het gezin
  • Externe systemen (bv. school, werk en vrije tijd, of de instelling waar sommige jongeren verblijven)

Door inzicht te krijgen in de problemen van de jongeren op al deze gebieden, wordt gekeken hoe het functioneren van de jongere kan worden verbeterd. Welke rol heeft de jongere zelf? Hoe kan het gezin of de school helpen en ondersteunen bij het oplossen van problemen? Voor een succesvolle behandeling is het dan ook belangrijk dat één of (liefst) beide ouders bereid zijn mee te doen aan MDFT. Omdat veel jongeren die in aanmerking komen voor MDFT uit gebroken gezinnen komen kan dit ook een stiefouder, pleegouder, grootouder of voogd zijn.

MDFT: hoop, kansen en flexibiliteit

Wat goed gaat moet je niet veranderen. Daarom kijkt de MDFT-therapeut samen met de jongere en zijn omgeving naar de sterke punten van alle betrokkenen. Hoe kunnen deze punten versterkt worden zodat ze een bijdrage leveren aan een oplossing en het beter functioneren van de jongere? Deze aanpak zorgt ervoor dat de interventie volledig wordt afgestemd op de situatie van de jongere en zijn omgeving. Er wordt gekeken naar welke kansen er liggen binnen deze specifieke situatie. Dit geeft de jongere en zijn omgeving hoop voor de toekomst. Ondanks dat MDFT is geprotocolleerd, vormt de interventie dus geen strak keurslijf en heeft de therapeut de vrijheid om dat te doen wat ook echt werkt.

Van de therapeut wordt verder verwacht dat hij eigen verantwoordelijkheid neemt. De therapeut is pragmatisch, ziet af van onnodige interpretaties en veroordeelt niet. Andere belangrijke elementen van MDFT zijn:

  • Creëren van positieve verwachtingen
  • Successen met elkaar vieren
  • Crises en mislukkingen zien als kansen
  • Zoeken naar haalbare oplossingen, werken in kleine stappen
  • Meervoudige partijdigheid

Daarnaast is het van belang de interventies te bewaken. Ook is de therapeut flexibel en heeft hij oog voor wat acuut gedaan moet worden. Op deze manier wordt ingezet op het bereiken van verbetering op alle vier de domeinen tegelijkertijd.

De 3 fasen van MDFT

MDFT duurt zo’n drie tot zeven maanden. Tijdens deze periode vinden meerdere gesprekken per week plaats. Niet alleen met de jongere zelf maar ook met de ouders en de ouders en de jongere samen. MDFT bestaat uit drie fasen:

Fase 1: de basis voor verandering

In de eerste fase wordt gewerkt aan een therapeutische alliantie en motivatie om te veranderen. De therapeut leert de jongere en het gezin kennen. Hij kent de sterke kanten en weet wat ze anders willen. De therapeut heeft het vertrouwen van alle betrokkenen.

Fase 2: begeleiding en ondersteuning bij verandering

De therapeut ondersteunt het gezin bij het ontdekken van manieren die helpen bij het veranderen van gedrag en het verminderen van problemen. Gezinsleden leren hoe ze elkaar hierbij kunnen ondersteunen. Per domein worden doelen bepaald, geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Fase 3: bestendiging van de veranderingen

Er wordt gekeken hoe de jongere en zijn omgeving de positieve veranderingen kunnen vasthouden en versterken. Daarnaast wordt geleerd hoe hij en zijn omgeving kunnen omgaan met eventuele terugval of een nieuw probleem. Hiervoor zorgt de therapeut voor goede overdracht en/of nazorg.

MDFT bij een licht verstandelijke beperking

Een lichtverstandelijke beperking is geen belemmering voor een behandeling met MDFT.  Of het nu gaat om de jongere zelf of (een van) zijn ouders. In deze gezinnen is het wel belangrijk dat de betrokkenen goed weten wat er bedoeld wordt. De MDFT-therapeut zal de behandeling dan ook moeten afstemmen op het niveau van de jongere en/of ouders. Speciaal voor deze doelgroep heeft Stichting Jeugdinterventies de module MDFT-LVB ontwikkeld.

De specialist in systeemgericht denken en werken!