MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Klantcase MDFT: het verhaal van Nina en Alice

Het is een lang verhaal dat is begonnen toen ik een jaar of 8 was. Ik was opstandig en het liep niet goed op school en thuis. Mijn moeder kon niet goed voor mij zorgen en heeft toen voor mijn eigen veiligheid hulp gezocht.’ Aan het woord is Nina. Zij is nu 16 jaar en heeft de afgelopen jaren in verschillende instellingen gezeten. Zij en haar moeder Alice hebben ook meerdere keren thuisbegeleiding gehad. Zonder echt succes. Tot zij in aanraking kwamen met Multidimensionele Familietherapie (MDFT).

Weglopen, vechten, drugs

Toen Nina 14 was ging het echt mis. Ze liep regelmatig weg, vocht vaak, gebruikte af en toe drugs en stal spullen. ‘Ik was echt heel onrespectvol tegen mijn ouders. Wat ik deed was niet okay’ aldus Nina. Het leek erop de dat rechter haar weer naar een instelling zou sturen. Dit wilde ze niet meer. Daarom heeft zij zelf aangedrongen op thuisbegeleiding. Deze begeleiding bestond uit MDFT bij Wingerdbloei in Antwerpen.

Eerste kennismaking met MDFT

De eerste kennismaking met MDFT was tijdens haar verblijf op Campus Beernem, een Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand in Vlaanderen. MDFT-therapeut Hanne van Wingerdbloei is naar Beernem toe gekomen en heeft uitgelegd hoe MDFT werkt en wat er van Nina verwacht werd. Alleen als zij écht gemotiveerd was, zou de begeleiding van start gaan. En dat was ze.

Fase 1: vertrouwen en motivatie

In de eerste fase van MDFT staat het werken aan een therapeutische alliantie en de motivatie om te veranderen centraal. Niet alleen met de jongere maar ook met in ieder geval één van de ouders. Tijdens een zogenaamde Staptocht heeft Hanne hieraan gewerkt. Zij heeft het gezin beter leren kennen en is te weten gekomen wat zij graag anders wilden. Ook de band tussen Nina en Alice is tijdens deze dagen sterker geworden. Een goede basis dus voor de volgende fase van MDFT.

Elkaar ondersteunen bij verandering

Na de Staptocht zijn Nina en haar ouders verder aan de slag gegaan. Tijdens verschillende sessies bij Wingerdbloei en thuis, hebben zij met én zonder elkaar met Hanne besproken hoe zij elkaar konden ondersteunen bij de veranderingen die zij zelf graag wilden. ‘Door er voor mij te zijn en mij te sturen heeft Hanne mij tijdens deze fase heel erg geholpen’ vertelt Alice.

‘Mijn band met mijn moeder is altijd wel goed geweest, maar de Staptocht heeft onze band sterker gemaakt. Ze hoefde niet mee  maar ze heeft laten zien dat ze moeite wilde doen.’  – Nina

Doorzetten, ook als het even niet goed gaat

Het ging steeds beter met Nina en haar moeder. Tot vlak na de verhuizing naar hun eigen huis. Nina kreeg ruzie met haar stiefvader. Ze schold hem uit en werd agressief. Dit duurde een week. ‘Ik zag het gewoon niet zitten. Ik dacht niemand luistert naar mij. Ik voelde me niet gehoord en had geen duidelijkheid. Ik was bang dat ik terug zou vallen en ik wilde niet terug naar een instelling’ aldus Nina. Ook in deze moeilijke periode van de behandeling liepen de sessies met Hanne gelukkig door. Hanne vertelt: ‘Nina is heel impulsief. Ze had niet zoveel geloof in zichzelf en haar moeder. Op een gegeven moment zag ze in dat ze het zelf in handen moest pakken. Ook Alice heeft in die tijd veel stappen gemaakt. Ze staat voor haar dochter, ook toen het weer even moeilijker werd. Ze heeft Nina de duidelijkheid gegeven die zij nodig had.’ Na gesprekken met Hanne is Nina uiteindelijk toch zelf met haar stiefvader gaan praten en heeft ze haar excusses aangeboden. ‘Hij had nooit gedacht dat ik nog sorry zou gaan zeggen. Sinds ik dat wel gedaan heb, is onze band helemaal veranderd.’ vertelt ze.

Ook Alice merkt dat het veel beter gaat: ‘Ik was ook geen heilige hè, maar ik dacht dat Nina nooit zou veranderen. Maar nu, 11 weken…. Ik heb gewoon een nieuwe Nina. De Nina die ik vroeger zag. Ik heb er weer vertrouwen in.’

‘Ik was zo bang voor de controle van die thuisbegeleiding, die bemoeien zich zo met je. Maar mijn ervaring met Hanne en MDFT is kei leuk.’ – Nina

Weer durven dromen over de toekomst

Het hele traject heeft veel ups en downs gekend. Nu gaat het goed en is MDFT afgerond. Nina woont bij haar moeder en stiefvader. Ze gebruikt geen drugs meer en gaat iedere dag naar school. Ze droomt weer over de toekomst. Ze wil graag dierenarts worden en een boek schrijven over haar leven. Haar trainster  thai boxen is haar grote voorbeeld. ‘Ik wil net als haar al mijn agressie kunnen uiten in de ring en er dan uit komen als een mooi volwassen meisje.’

Wingerdbloei

Wingerdbloei is een begeleidingscentrum voor jongeren en gezinnen tussen de 3 en 18 jaar. Eén van de methodes die zij al sinds 2012 succesvol inzetten is Multidimensionele Familietherapie (MDFT).

‘We hebben bij Wingerdbloei gekozen voor MDFT omdat het een kader biedt voor de contextbegeleider.’ vertellen Jan Bots (algemeen directeur) en Faith van Noten (MDFT-supervisor). ‘Het zorgt ervoor dat therapeuten doelgericht kunnen werken. Door tijdens de eerste fase van MDFT te zoeken naar de verbinding zorgt de therapeut ervoor dat hij of zij tijdens de behandeling, de vinger op de zere plek kan leggen met een kleinere kans dat de werkrelatie in het gedrang komt.’ Hierdoor is het mogelijk om blijvende verandering aan te brengen in de patronen binnen het gezin’.

‘Voordat je naar verandering van gedrag gaat moet je eerst inzetten op verbinding. Anders kun je niet tot blijvende verandering komen.’ – Faith van Noten (MDFT-supervisor Wingerdbloei)

Het werken in teamverband helpt de therapeuten bovendien te groeien in hun werk. Faith van Noten geeft aan: ‘Bij intervisie en supervisie stel je je allemaal kwetsbaar en lerend op. Dat maakt  dat er gelijkheid is en ruimte om jezelf en elkaar te blijven verbeteren. Door dit regelmatig te doen voelt het niet raar om elkaar op deze manier uit te dagen tot groei.’

MDFT bij Wingerdbloei
  • Aantal MDFT-therapeuten: 5
  • Aantal MDFT-supervisors: 2
  • Aantal MDFT-teams: 1
  • Gemiddeld aantal cassussen per jaar: ca. 30
  • Aantal succesvol afgeronde cassussen*: 85%

* een casus is succesvol afgerond als de doelen voor het MDFT traject werden behaald, er is geen verdere hulpverlening nodig en de jongere woont weer thuis.

‘MDFT valt of staat met de hulpverleners. Om dit te kunnen doen moet je goede mensen om je heen verzamelen. Dat is de grootste sleutel’ – Jan Bots (algemeen directeur Wingerdbloei)

De specialist in systeemgericht denken en werken!