MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

De opleiding MDFT

Professionals die werken in de jeugdzorg kunnen de opleiding MDFT volgen. Stichting Jeugdinterventies adviseert instellingen die collega’s willen opleiden dat de deelnemers in ieder geval voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Vooropleiding op HBO niveau
  • Minimaal 3 jaar ervaring in het therapeutisch werken met jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of sociaal emotionele problemen
  • Minimaal 20 uur per week beschikbaar zijn om MDFT uit te kunnen gaan voeren.
  • Bekend met systeemgerichte benadering
  • Beschikken over empatisch vermogen en improvisatievermogen

Jeugdzorgprofessionals die hieraan voldoen, halen het maximale uit de opleiding. Daarnaast wordt de kwaliteit van de interventies binnen de organisatie zo gewaarborgd. Het volledige functieprofiel van een MDFT-therapeut of MDFT-supervisor kun je aanvragen via het contactformulier.

MDFT-team of individuele therapeut

MDFT kan alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd MDFT-team. Dit team bestaat uit drie tot zes therapeuten die de opleiding MDFT met succes hebben afgerond. Eén van de teamleden wordt opgeleid tot supervisor. Het team is klankbord voor individuele therapeuten. Door het houden van intervisie en supervisie, houden zij elkaar scherp. Zo blijft de kwaliteit van zorg gewaarborgd. Het is ook mogelijk om de opleiding als individuele therapeut of supervisor te volgen. De deelnemer moet dan wel onderdeel zijn van een al bestaand team (bijvoorbeeld bij vervanging of uitbreiding).

Tweejarige opleiding

De opleiding tot MDFT-therapeut duurt 1,5 jaar en wordt gegeven door ervaren trainers. Zij werken zelf ook als hulpverlener. De opleiding is opgedeeld in twee delen:

Jaar 1 (5 maanden)

Tijdens de eerste 5 maanden (jaar 1) volgen de deelnemers acht plenaire cursusdagen in verschillende blokken. Tijdens deze dagen wordt de theorie toegelicht. Daarnaast wordt aan de hand van verschillende casussen geoefend met de methodiek. Iedere deelnemer moet ook werken aan minimaal drie MDFT-casussen. Samen met de trainer en de andere teamleden worden deze casussen gevolgd en geëvalueerd. Als jaar 1 met succes wordt afgerond, ontvangt de deelnemer het certificaat voor MDFT-therapeut niveau A. Totale tijdsinvestering zal ongeveer 105 uur bedragen.

‘Jaar 2’ (10 maanden)

In de laatste 10 maanden (jaar 2) ligt de nadruk van de opleiding op persoonlijk contact tussen de trainer en de deelnemers. Doel hiervan is om de vaardigheden en werkwijzen binnen het team en de instelling te versterken en verdieping te krijgen van kennis en inzicht. Tijdens dit tweede jaar is het aantal plenaire dagen beperkt. De trainer brengt meerdere werkbezoeken aan het team en er wordt veel gewerkt met opnames van gezinssesies. De deelnemers worden op basis van deze werkbezoeken en opnames beoordeeld. Totale tijdsinvestering zal ongeveer 35 uur bedragen.

Opleiding tot supervisor

De supervisor begint vijf maanden eerder met de opleiding dan de therapeuten uit het team. De supervisor is dan al therapeut A als het team start met de opleiding. In de volgende vijf maanden pakt de supervisor direct een leidende rol binnen het team in opleiding. Hij of zij is al bekend met de theorie en heeft al ervaring opgedaan. Zo kan de supervisor de overige teamleden op een goede manier begeleiden tijdens hun opleiding. Daarnaast volgt de supervisor extra plenaire dagen en krijgt hij of zij ondersteuning en feedback van de trainer bij het superviseren van de therapeuten. Totale tijdsinvestering jaar 1 zal ongeveer 125 uur bedragen en in jaar 2 zal dat 36 uur zijn.

Certificaat en dan?

Om Multidimensionele Familietherapie te mogen uitvoeren, is naast het certificaat voor de thereapeuten en supervisors, ook een licentie nodig voor de instelling. Bovendien is het belangrijk om de kennis en vaardigheden van de teams up-to-date te houden.

Licentie

Als er bij een instelling één of meerdere volledige MDFT-teams werkzaam zijn, krijgt de instelling een licentie om MDFT door deze teams uit te laten voeren. Een volledig MDFT-team bestaat uit minimaal één supervisor en twee therapeuten die allemaal hun certificaat B hebben behaald.  De licentie moet om de drie jaar opnieuw verleend worden. Om te beoordelen of een licentie verlengd wordt, houdt SJI een audit bij de betreffende instelling. Hierbij wordt naar de volgende punten gekeken:

  • Voldoen de therapeuten en supervisor nog aan de vereisten van MDFT?
  • Werken de therapeuten en supervisor nog in een team zoals bedoeld binnen MDFT?

Als het team om wat voor reden dan ook niet goed functioneert, kan Stichting Jeugdinterventies de licentie intrekken. SJI zal in dit geval eerst samen met de instelling kijken wat mogelijke oplossingen zijn om het team wel goed te laten functioneren.

Serviceovereenkomst

Om de kennis en vaardigheden van therapeuten en supervisors ook na de opleiding up-to-date te houden, kan een instelling een serviceovereenkomst afsluiten met SJI. De de thereapeuten en supervisors worden dan regelmatig geïnformeerd over en betrokken bij de ontwikkelingen van MDFT en Stichting Jeugdinterventies. Hiervoor organiseert en verzorgt SJI o.a. de volgende activiteiten:

  • Trainer gaat door met het begeleiden van het team
  • Therapeuten en supervisors krijgen ieder jaar aanvullende scholing in de vorm van een Masterclass
  • Supervisors kunnen deelnemen aan een intercollegiaal overleg om zo kennis te delen

Op deze manier wordt kwaliteit van Multidimensionele Familietherapie binnen de  instelling gewaarborgd.

De specialist in systeemgericht denken en werken!