MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Advies en ondersteuning MDFT

Iedere jongere verdient een goede toekomst. Ook als hij of zij probleemgedrag vertoont. Juist in dan is het belangrijk om jongeren te helpen hun gedrag te veranderen. Vaak wordt dit gedrag niet alleen veroorzaakt door de jongere zelf, maar heeft ook zijn of haar omgeving invloed op het gedrag. Dit kan het gezin zijn, school of andere vrijetijdsbesteding. Om de jongere te helpen, is een systeemgerichte benadering van essentieel belang. Alleen door de omgeving te betrekken bij het zoeken naar en werken aan een oplossing, is het mogelijk gedragsverandering ook op langere termijn te realiseren. En wordt het toekomstperspectief van de jongere verbeterd.

Niet iedere organisatie is bekend met een systeemgerichte benadering bij de begeleiding van jongeren. Daarnaast zijn er ook organisaties die wel bekend zijn met deze manier van werken, maar die graag een volgende stap willen zetten. Denk hierbij aan:

  • Het doen van structureel onderzoek
  • Het aantrekken van meer cliënten in een bepaalde leeftijdsategorie
  • Het aantrekken van meer cliënten met een specifieke stoornis.
  • Deskundigheidsbevordering bestaande MDFT-therapeuten op een specifieke stoornis

Stichting Jeugdinterventies biedt advies en ondersteuning waar dat nodig is.

Advies

Implementatie en doorontwikkeling

Om MDFT succesvol toe te kunnen passen is het belangrijk om MDFT op een goede manier te implementeren binnen de organisatie. Belangrijke aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

  • Hoeveel teams zijn er nodig?
  • Kunnen de teamleden vanuit verschillende locaties werken?
  • Hoe kan de supervisie en intervisie het beste georganiseerd worden en welke middelen zijn hiervoor nodig?

Dit zijn slechts enkele vragen die voor implementatie van MDFT beantwoord moeten zijn. Ook als jouw organisatie al wel MDFT uitvoert, kan het zijn dat je vragen hebt. Hoe kan supervisie en intervisie efficienter ingericht worden? Hoe kunnen we de kennis van onze medewerkers up-to-date houden?

Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, zal er voor iedere organisatie ook een ander antwoord zijn op deze vragen. De afgelopen jaren heeft Stichting Jeugdinterventies veel kennis en ervaring opgedaan met de uitrol van MDFT binnen verschillende organisaties. We kennen de knelpunten en weten waar de kansen liggen. SJI denkt dan ook graag met je mee over wat binnen jouw organisatie de beste oplossing is. Wil je dat we met je meedenken? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Monitoring

Gemeenten vinden het steeds belangrijker dat een interventie die wordt ingekocht ook bewezen effectief is. MDFT is erkend door verschillende Nederlandse en buitenlandse instanties, maar dit is soms niet genoeg. Daarom is Stichting Jeugdinterventies bezig met het ontwikkelen van een zogenaamde ‘monitoringsapp’. Met deze app is het om te monitoren wat de geboekte resultaten zijn van jongeren die behandeld zijn met MDFT. Door zowel bij de intake als bij de afronding van de behandeling een korte vragenlijst in te vullen, wordt direct het resultaat van de behandeling zichtbaar. Eventueel kan dit (anoniem) afgezet worden tegen de resultaten bij andere instellingen.

De voorloper van deze app is een vragenlijst die ingevuld kan worden via Google. Op dit moment is Stichting Jeugdinterventies bezig het met verder ontwikkelen van deze monitoringtool en de rapportages die hieruit gemaakt kunnen worden. We verwachten de tool in het eerste kwartaal van 2017 te kunnen implementeren.

Ondersteuning

Extra supervisie als boost

Soms loopt een therapeut vast en is intervisie met het team belangrijk om verder te komen met een behandeling. Maar het kan ook zijn dat sparren met het team niet voldoende is of dat een team onvoldoende functioneert. Om in deze situaties de kwaliteit van MDFT en het MDFT-team te waarborgen, biedt Stichting Jeugdinterventies de mogelijkheid om extra supervisie of intervisie in te kopen. Deze extra ‘boost’ kan er voor zorgen dat het team of de individuele therapeut weer op het juiste spoor komt en de cliënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Tijdelijke rol van supervisor

Daarnaast kan het zijn dat een team (tijdelijk) geen supervisor heeft, bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschapsverlof. Ook dan kun je terecht bij SJI.  Onze trainers kunnen ingeschakeld worden om tijdelijk de rol van supervisor over te nemen, zodat de organisatie rustig op zoek kan naar de beste kanditaat voor deze rol.

Gastcolleges, workshops en lezingen

Al onze trainers hebben jarenlange ervaring met het werken met jongeren met gedragsproblemen. Zij hebben al regelmatig lezingen, workshops en gastcolleges gegeven om MDFT op een goede manier voor het voetlicht te brengen. Of het nu gaat om een workshop waarbij deelnemers zelf ervaren wat de visie achter MDFT is. Of een gastcollege over de toepassing van MDFT bij de LVB doelgroep of binnen het onderwijs. Onze trainers werken en denken graag met je mee. Ben je geïnteresseerd? Neem direct contact op voor de mogelijkheden.

 

De specialist in systeemgericht denken en werken!