MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Gezinsgericht werken

Gedragsverandering bij jongeren in residentiële instellingen? Een gezinsgerichte benadering helpt! 

De omgeving van een jongere heeft invloed op zijn of haar gedrag. Als deze jongere in een residentiële instelling zit, maar ook als hij of zij weer naar huis gaat. De verandering van het gedrag die binnen de instelling is ingezet, moet ook in de thuissituatie doorgaan. Daarom kiezen steeds meer Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) of een JeugdzorgPlus instellingen een gezinsgerichte benadering. Een benadering waarbij de ouders en het gezin van de jongere nauw worden betrokken bij zijn verblijf binnen de instelling. Maar hoe geef je dit nu vorm binnen je organisatie en wie betrek je bij dit proces? De training Gezinsgericht werken (GGW) ondersteunt organisaties bij de implementatie en uitvoer van deze manier van werken.

Draagvlak binnen een instelling

Om een gezinsgerichte aanpak succesvol te laten zijn, moet GGW onderdeel zijn van de dagelijkse routine van alle medewerkers in de instelling. Ouders moeten op verschillende manieren en momenten betrokken worden bij de behandeling van hun kind. GGW vraagt dan ook om een verandering van houding van alle medewerkers binnen een organisatie. Het moet onderdeel worden van de processen en ieder team moet voldoende kennis, vaardigheden en ruimte krijgen om GGW in te passen in de werkwijze van het specifieke behandelklimaat. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat het management de medewerkers op de juiste manier faciliteert en stuurt. Ook zij worden dan ook betrokken bij de training.

Kennis en vaardigheden

De training GGW bestaat uit verschillende onderdelen voor verschillende medewerkers. Tijdens deze training leren je medewerkers:

 • Op een respectvolle en stimulerende manier te communiceren met ouders over de opvoeding
 • Met jongeren over hun ouders en de thuissituatie te spreken, waarbij de therapeut de jongeren stimuleert dit te doen (meerzijdig partijdig)
 • Met ouders én de jongeren te spreken in gezinsgesprekken en daar waar nodig de gezinnen te indiceren en motiveren voor verdere gezinstherapie
 • Goed samen te werken om het gezinsgericht werken binnen de groep te introduceren en te implementeren

Daarnaast leren gezinstherapeuten hoe zij voor voor alle teamleden een makkelijke toegankelijke ‘consulent gezinsgericht werken’ kunnen zijn.

Praktische handvatten

De training Gezinsgericht werken in residentiële instellingen biedt praktische handvatten om GGW goed in praktijk te brengen. Er is aandacht voor onderwerpen als:

 • Rol en invloed van het gezin op de jongere
 • Betekenis van probleemgedrag vanuit onderlinge relaties
 • (Motiverende) gesprekstechnieken
 • Meerzijdige partijdigheid
 • Motiveren van jongeren en ouders

Meer informatielogo Academische werkplaats Forensische zorg voor jeugd

De training gezinsgericht werken is ontwikkeld in samenwerking met de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd. Verschillende instellingen hebben de training inmiddels gevolgd en de gezinsgerichte aanpak succesvol geïmplementeerd.

 • Eenjarige training
 • Niveau minimaal MBO
 • Speciaal ontwikkeld voor medewerkers van JeugdzorgPlus-instellingen en JJI’s met kort én langverblijf groepen (o.a. gedragswetenschappers, groepsleiders, managers)
 • Tijdsinvestering: Twee trainingsdagen, twee terugkommiddagen en 2 uur voorbereiding.

Wilt u meer informatie over deze training? Download dan hier de brochure. Wilt u direct een offerte opvragen? Vul dan het contactformulier in. Bellen kan natuurlijk ook, 071 20 40 766.

 

De specialist in systeemgericht denken en werken!