MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Ik werk in de jeugdzorg

Als een jongere probleemgedrag vertoont, wordt vaak gekeken naar de jongere zelf. Dat is natuurlijk terecht. De omgeving van een jongere heeft vaak veel invloed op het (probleem)gedrag. Om op langere termijn gedragsverandering te realiseren en een jongere te begeleiden naar een betere toekomst, is het dan ook belangrijk om met de jongere én de omgeving samen te zoeken naar en samen te werken aan een oplossing. Dit is het uitgangspunt van alle interventies, trainingen en andere diensten die Stichting Jeugdinterventies die biedt, ook binnen de jeugdzorg.

Interventies

Stichting Jeugdinterventies is licentiehouder van de bewezen effectieve methode Multidimensionele Familietherapie (MDFT). SJI verzorgt de opleiding in zowel Nederland als de rest van Europa. Daarnaast verstrekt SJI de licenties om MDFT uit te mogen voeren en bewaakt zij de kwaliteit van de interventies.

Gezinsgericht werken in residentiële instellingen

Speciaal voor residentiële instellingen zoals Justitiële Jeugdinrichtingen en JeugdzorgPlus instellingen heeft SJI, in samenwerking met de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd, de training Gezinsgericht werken in residentiële instellingen ontwikkeld. Deze unieke training helpt instellingen met het implementeren en borgen van gezinsgericht werken. Een manier van werken waar de jongeren én hun ouders recht op hebben.

 

 

De specialist in systeemgericht denken en werken!