MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Ik werk voor een gemeente

Betrokkenheid van ouders, school en de rest van de omgeving is belangrijk om gedragsverandering te realiseren bij jongeren met problemen. Medewerkers van gemeenten en wijkteams moeten daarom op een goede manier in contact komen met deze jongeren én hun omgeving. Vertrouwen winnen en motiveren van zowel de ouders als jongeren is hierbij belangrijk. Daarnaast moeten zij, als dit nodig is, een coalitie kunnen vormen met schoolkrachten, buurtvoorzieningen, politie en justitie.

Betrekken van en werken met jongere, gezin en omgeving

Om hierbij te ondersteunen heeft Stichting Jeugdinterventies een training ontwikkeld speciaal voor medewerkers van gemeenten en wijkteams. Tijdens deze training leren gezinsregisseurs problemen en oplossingen te zien vanuit een systemische blik.  Uitgangspunt van gezinsgericht werken is dat de omgeving, en dan met name het gezin, van een jongere invloed heeft op zijn gedrag. Door de ouders en de omgeving te betrekken bij het zoeken naar en werken aan een oplossing voor probleemgedrag, kan gedragsverandering gerealiseerd worden.

Training Gezinsgericht werken voor wijkteams

Tijdens de training gezinsgericht werken voor wijkteams wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • (motiverende) gesprekstechnieken
  • alliëren en motiveren
  • meervoudige partijdigheid

Heeft u al specifieke kennis in huis? Of heeft u juist behoefte aan praktische oefening? Wij kunnen deze training volledig afstemmen op uw wensen en behoeften.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze training? Download dan de flyer ‘Gezinsgericht werken voor gemeenten en wijkteams’. Heeft u vragen of wilt u graag direct een offerte ontvangen? Vul dan het contactformulier in. Bellen kan natuurlijk ook, 071 20 40 766.

De specialist in systeemgericht denken en werken!