Wat is Programma Comeback?

Sporten. Je doet het omdat je het leuk vindt. Maar voor sommige jongeren betekent sport méér dan dat. Zo kan sport het verschil maken en een fundament leggen voor een mooie toekomst. Programma Comeback! is gericht op trainers/coaches van verschillende sporten en is inzetbaar bij alle sportclubs.

Aanmelden

Programma Comeback! stap voor stap

Programma Comeback! bestaat uit 5 workshops en wordt gegeven op locatie, verspreid over 6 maanden. De workshops kunnen op maat worden aangepast.

Elke workshop bestaat uit:

Workshops

Vergroten Pedagogische vaardigheden

 • Introductie Programma Comeback!
 • Kwaliteitenspel (welke kwaliteiten zijn belangrijk en nemen we mee)
 • Theorie Pedagogiek (wat is het)
 • Uitleg beschermende en risico factoren
 • Oefenen in groepen over beschermende en risico factoren
 • Vaardigheidstraining
  1. Leidinggeven en grenzen stellen
  2. Monitoring
  3. Positieve betrokkenheid
  4. Positieve bekrachtiging
  5. Probleemoplossend vermogen vergroten)
 • Theorie en oefenen verschillende (3 opvoedstijlen)
 • Filmpjes over normen en waarden
 • Oefenen met kernwaarden, bepalen welke 10 het belangrijkst zijn voor cursist

Communicatie en gesprekstechnieken

 • Oefenen in luisteren, handelen en oplossen
 • Oefening: wat is een gesprek?
 • Uitleg 10 regels voor een goed gesprek
 • Oefening in Luisteren
 • Uitleg verbale en non­verbale communicatie
 • Vaardigheidstraining over motiverende gespreksvoering
 • Oefenen met motiveren gespreksvoering
 • Theorie over verschillende stadia gedragsverandering bij de jongere en de taak van de trainer
 • Afspraak maken: wat ga je anders doen

Groepsdynamiek

 • Introductie groepsdynamica (wat is het en hoe kan het je helpen)
 • Uitleg vaardigheden
 • Oefenen vaardigheden (cursisten onderling)
 • Theorie over verschillende teamrollen
 • Oefenen met verschillende teamrollen
 • Evaluatie

LVB

 • Theorie en uitleg licht verstandelijke beperking (LVB)
 • Vaardigheidstraining: Hoe herken je LVB?
 • Uitleg 3 scenario’s
  LVB Jongere lvb, ouders gemiddeld begaafd
  Jongere lvb, ouders lvb
  Jongere gemiddeld begaafd, ouders lvb
 • Vaardigheidstraining in informatie­ verwerking
 • Uitleg over do’s en don’ts
 • Oefenen met do’s en don’ts

Ouderbetrokkenheid

 • Uitleg
 • Ouderbetrokkenheid en de 3 niveau’s
 • Informeren
  Informatie uitwisselen
  Meedenken, doen, beslissen
 • Oefenen in vorm van rollen spel

Jorrit, hockeycoach

“Op het gebied van groepsdynamiek heb ik veel bijgeleerd”

Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

U kunt ons volgen via

  Aangesloten bij: