MDFT – LVB

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is ook goed toepasbaar bij jongeren of gezinnen waar sprake is van een licht verstandelijke beperking. Het is dan wel belangrijk dat je als therapeut goed oog hebt voor de beperkingen van de jongeren en/of de ouders. Je moet je behandeling hierop aanpassen. Hoe je dat doet? Dat leer je tijdens de training MDFT-LVB van SJI.

De MDFT-LVB training is geaccrediteerd:

SKJ: 23,5 punten

Registerplein: 26,5 punten

We gaan uit van 3 soorten gezinnen waarin LVB een rol speelt


Deelnemers beoordelen de module MDFT-LVB met een 8,7!

Kortere sessies

De sessies zijn korter en daardoor neemt de duur van de behandeling met enkele maanden toe. Daarnaast is het van belang dat de therapeut ook andere visuele
symbolen en tekeningen gebruikt. Tijdens de training wordt hier nader op ingegaan. Verder komen er specifieke thema’s aan bod op bijvoorbeeld het ouderdomein rouw, het accepteren van de beperking en psycho-educatie. Wat heeft mijn kind en hoe moet ik daarmee omgaan?

Op het kinddomein besteden we onder andere aandacht aan de inbedding van diverse behandelingsprogramma’s op het gebied van het vergroten van coping, agressieregulatie en rouwverwerking.

MDFT-LVB training

De training MDFT-LVB is speciaal ontwikkeld voor MDFT-therapeuten en MDFT–supervisors die werken met jongeren en/of ouders met een lichtverstandelijkebeperking. Tijdens de training wordt onder andere ingegaan opcommunicatievormen die de therapeut kan gebruiken tijdens de behandeling enwordt er aandacht besteed aan verschillende thema’s zoals rouwverwerking, copingen agressieregulatie op alle vier de domeinen van MDFT.

Doelen van de training

Na het volgen van de module MDFT-LVB is de therapeut in staat om:

  • de casus in kaart te brengen en een beeld te vormen; met de jongere zelf en zijn ouders (of andere belangrijke personen uit het netwerk);
  • de jongere uit te dagen zo veel mogelijk zelf te doen zonder hem/haar daarin te overvragen dan wel te ondervragen/betuttelen;
  • aan de hand van verschillende checklists te toetsen of de aansluiting met de jongere goed is;
  • het netwerk in kaart te brengen (a.d.h.v. diverse tools) en deze waar nodig te vergroten en te activeren.


Opbouw MDFT-LVB Training

Tijdens de twee Live Trainingsdagen worden aan de hand van best practice de verschillende thema’s behandeld. Net zoals tijdens de opleiding MDFT is daarnaast het oefenen en bespreken van eigen casuïstiek een belangrijk onderdeel van de training.

Na 6 maanden zal er een terugkommiddag georganiseerd worden om aan de hand van jouw eigen ervaringen te bespreken hoe de toepassing van MDFT­LVB gaat. Tussendoor worden er twee telefonische afspraken ingepland om een specifieke casus te bespreken met je trainer. De totale studiebelasting zal 22 uur bedragen.

Voor wie?

De training MDFT-LVB is bedoeld voor therapeuten die al in MDFT zijn geschoold. Zij worden in een cursus getraind in de extra vereisten die uitvoering van MDFT bij jongeren/gezinnen met LVB met zich meebrengt.

Informatie en aanmelden

Wil jij graag meer weten over hoe je MDFT kunt toepassen voor deze specifieke doelgroep? En wil je meer informatie over deze speciale module? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

U kunt ons volgen via

    Aangesloten bij: