Wat is Gezinsgericht Werken (GGW)?

Gezinsgericht werken (GGW) gaat ervan uit dat het hele gezin invloed heeft op het gedrag van de jongere, met name de ouders. Binnen GGW wordt daarom aandacht gegeven aan de rol van het gezin bij het veranderen van het gedrag van de jongere.

‘Gezinsgericht werken’ is een breed programma waarbij ouders integraal onderdeel zijn van de behandeling en het verblijf waarbij alle professionals in de instelling betrokken zijn. Uitgangspunt van dit programma is om de afstand tussen de jeugdinstelling en thuis zo klein mogelijk te maken. Het streven is om te zorgen dat er continuïteit is in de behandeling van jongeren: van verblijf tot terugkeer naar huis en waar nodig ook daarna.

Training GGW stap voor stap

De Training GGW is een op maat gemaakte, in-company training en duurt 1 jaar.
De organisatie rekent het tot haar missie en visie om systeem (gezins)gericht te werken.

Aanmelden


Bezoekadres: Oude Vaartweg 2, 2343 JD Oegstgeest

U kunt ons volgen via

    Aangesloten bij