Wat is GGW?

Gezinsgericht werken (GGW) gaat ervan uit dat het hele gezin invloed heeft op het gedrag van de jongere, met name de ouders. Binnen GGW wordt daarom aandacht gegeven aan de rol van het gezin bij het veranderen van het gedrag van de jongere.

Training GGW stap voor stap

De Training GGW is een op maat gemaakte, in company training en duurt 1 jaar.
De organisatie rekent het tot haar missie en visie om systeem (gezins)gericht te werken.

Aanmelden


Bezoekadres: Oude Vaartweg 2, 2343 JD Oegstgeest

U kunt ons volgen via

    Aangesloten bij