Training Gezinsgericht Werken op Maat

Gezinsgericht werken (GGW) Op Maat is een training, gecombineerd met coaching voor de implementatie, bedoeld voor residentiële en ambulante medewerkers die werken met jongeren die problematisch gedrag vertonen en daarvoor behandeld worden en/ of uit huis geplaatst zijn.

GGW gaat ervan uit dat het hele gezin invloed heeft op het gedrag van de jongere, met name de ouders. Binnen GGW wordt daarom aandacht gegeven aan de rol van het gezin bij het veranderen van het gedrag van de jongere.

‘Gezinsgericht werken’ is een breed programma waarbij ouders integraal onderdeel zijn van de behandeling en het verblijf waarbij alle professionals in de instelling betrokken zijn. Uitgangspunt van dit programma is om de afstand tussen de jeugdinstelling en thuis zo klein mogelijk te maken. Het streven is om te zorgen dat er continuïteit is in de behandeling van jongeren: van verblijf tot terugkeer naar huis en waar nodig ook daarna.

Organisatiebrede aanpak 

Om de betrokkenheid van en samenwerking met ouders te bevorderen worden zij op verschillende manieren en momenten actief betrokken bij de behandeling. Van de kennismaking tot het verblijf en van diagnostiek tot begeleiding. Zo wordt GGW onderdeel van alle processen binnen de organisatie. Tijdens de opleiding leren deelnemers dan ook hoe zij gezamenlijk GGW binnen de organisatie kunnen introduceren en implementeren. Daarnaast wordt het management betrokken om medewerkers te faciliteren en aan te sturen richting GGW. Zo wordt GGW onderdeel van de dagelijkse routine van alle medewerkers.  

Praktische handvatten 

Naast dit brede draagvlak binnen de organisatie heb je een team van specialisten nodig om GGW goed uit te kunnen voeren. Met de opleiding GGW, biedt je je medewerkers de juiste praktische handvatten. Tijdens de training is er aandacht voor onderwerpen als: 

 • de rol en invloed van het (gezins-)systeem op jongeren 
 • betekenis geven aan probleemgedrag vanuit de onderlinge relaties in het gezin 
 • (motiverende) gesprekstechnieken voor jongeren en de ouders 
 • balans tussen steun jongere en respect voor ouders (meerzijdige partijdigheid) 
 • motiveren van ouders en jongeren voor (extern) hulpverleningsaanbod 

De training GGW op Maat is geaccrediteerd:

 • SKJ 38 punten
 • Registerplein 42 punten

Vragen?
Contactgegevens

Stichting Jeugdinterventies
President Kennedylaan 19,
2517 JK Den Haag

+31 (0)71 20 40 766
info@stichtingjeugdinterventies.nl

KvK: 27331172

Training GGW stap voor stap

De Training GGW is een op maat gemaakte, in-company training en duurt 12 maanden.
De organisatie rekent het tot haar missie en visie om systeem (gezins)gericht te werken.

Aantal contacturen: Per groep is dat 29 uren.

Qua zelfstudie krijgt de groep de reader, de handleiding en de pp uitgereikt bij de eerste trainingsdag om te lezen als achtergrondmateriaal. Aantal studie-uren: 8 uur.

Daarnaast vragen we veel oefening ‘on the job’. Deze oefeningen worden geëvalueerd bij de consultaties en in de follow up. Aantal uren: 4 uur per maand.

De training zelf ziet er als volgt uit:

 1. 2 trainingsdagdelen als start. ( 8 uur)
 2. Telefonische consultatie na een maand (1,5 uur)
 3. Live consultatie na 3 maanden (2 uur)= supervisie vanuit de trainer
 4. Telefonische consultatie na 5 maanden (1,5 uur)
 5. Follow up training van 1 dagdeel na 6 maanden (4 uur)
 6. Telefonische consultatie na 7 maanden (1,5 uur)
 7. Live consultatie na 9 maanden (2 uur)= supervisie vanuit de trainer
 8. Telefonische consultatie na 11 maanden (1,5 uur)
 9. Afsluitende trainingsdag na 12 maanden (7 uur)

De trainingsdagen zijn met de hele groep, de telefonische consultaties met 1 contactpersoon vanuit de groep, de live consultaties met subgroepen. De consultaties zijn bedoeld als supervisie.

Op de afsluitende trainingsdag wordt aan de hand van een praktijkopdracht de kennis en de grondhouding voor Gezinsgericht Werken besproken en beoordeeld. Ook wordt besproken welke gezinsgerichte interventies er nu zijn ingevoerd binnen de organisatie en hoe deze worden toegepast. Er wordt een certificaat uitgereikt aan alle groepsdeelnemers.

Daarna volgt een service contract met een jaarlijks follow up dag voor de gehele groep en organisatie.

Voor deze training gelden onze Algemene Voorwaarden open inschrijving en in-company.

 

 

Aanmelden


Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

U kunt ons volgen via

  Aangesloten bij: