Opleidingen & Trainingen

Stichting Jeugdinterventies geeft trainingen die speciaal zijn ontwikkeld voor professionals die in het onderwijs werken. Met onze trainingen willen we ervoor zorgen dat jij en je collega’s de ‘lastige leerlingen’ vroegtijdig herkennen en hen op een goede manier kunnen helpen. Zodanig dat jij als professional een goede balans behoudt tussen lesgeven en zorg verlenen.

Ouder betrokkenheid

Betrek ouders bij het gedrag

 • Aansluiten bij ouders, ongeacht achtergrond/cultuur
 • Motiverende communicatie (van 10 minuten gesprek tot nieuwsbrief)
 • Probleemgedrag efficiënt bespreekbaar maken bij de leerling én de ouders
 • Een vertrouwensband opbouwen met de leerling én de ouders

meer informatie

Groepsdynamica

Positief ombuigen groepsdynamiek

 • De fases van groepsvorming herkennen.
 • Zien hoe de groep elkaar beïnvloedt.
 • Observeren zonder oordeel.
 • Begrijpen van de invloed van eigen gedrag binnen de groep herkennen.
 • Bespreekbaar maken van gedrag met leerling en ouders.

meer informatie

Probleemgedrag

Probleemgedrag: preventie en interventie

 • Kennis van de belangrijkste kenmerken van verschillende stoornissen en middelen gebruik
 • Gedrag bespreekbaar maken bij de leerling en de ouders
 • Inschatten wanneer er moet worden doorverwezen
 • Motiveren van leerling en ouders door samen te werken aan een oplossing

meer informatie

Bezoekadres: Oude Vaartweg 2, 2343 JD Oegstgeest

U kunt ons volgen via

  Aangesloten bij