Ouder-betrokkenheid

Betrek ouders bij het gedrag
 • Aansluiten bij ouders, ongeacht achtergrond/cultuur
 • Motiverende communicatie (van 10 minuten gesprek tot nieuwsbrief)
 • Probleemgedrag efficiënt bespreekbaar maken bij de leerling én de ouders
 • Een vertrouwensband opbouwen met de leerling én de ouders

Groepsdynamica

Positief ombuigen groepsdynamiek
 • De fases van groepsvorming herkennen.
 • Zien hoe de groep elkaar beïnvloedt.
 • Observeren zonder oordeel.
 • Begrijpen van de invloed van eigen gedrag binnen de groep herkennen.
 • Bespreekbaar maken van gedrag met leerling en ouders.

Probleemgedrag

Probleemgedrag: preventie en interventie
 • Kennis van de belangrijkste kenmerken van verschillende stoornissen en middelen gebruik
 • Gedrag bespreekbaar maken bij de leerling en de ouders
 • Inschatten wanneer er moet worden doorverwezen
 • Motiveren van leerling en ouders door samen te werken aan een oplossing

Verslaving en MDFT

Stichting Jeugdinterventies geeft trainingen die speciaal zijn ontwikkeld voor professionals die in het onderwijs werken. Met onze trainingen willen we ervoor zorgen dat jij en je collega’s de ‘lastige leerlingen’ vroegtijdig herkennen en hen op een goede manier kunnen helpen. Zodanig dat jij als professional een goede balans behoudt tussen lesgeven en zorg verlenen.

Intervisie binnen het onderwijs

‘Lastige’ leerlingen? Bekijk het eens door de bril van je collega!

Herken jij één van deze situaties?

 • Ik begin vol goede moed na de vakantie, maar na drie weken ben ik al moe!
 • Ik heb moeite met die klas, mijn collega’s niet. Het zal wel aan mij liggen.
 • Doordat we zoveel “passend onderwijs” kinderen hebben, kom ik niet toe aan lesgeven.
 • Als ze van deze collega vandaan komen, heb ik ze pas na 20 minuten weer bij de les.
 • Ik heb die ouders al vijf! keer gebeld, er verandert niks!

Je collega’s werken in dezelfde omgeving en kunnen je als geen ander ondersteunen en inspireren in dit soort situaties. Met intervisie zorg je ervoor dat dit op gestructureerde manier gebeurd. Zo leer je met elkaars bril op naar een situatie te kijken.

Leren met én van elkaar

Intervisie is het bespreken van lastige situaties met je collega’s volgens een vaste structuur. Ieder teamlid brengt een casus in. Door deze casus met elkaar te bespreken, reik je elkaar handvatten aan om de situatie op een andere manier te benaderen dan je tot nu toe hebt gedaan. Vertrouwelijkheid en wederzijds respect staan hierbij centraal. Zo creëer je een omgeving waarin je het beste uit jezelf en je collega’s haalt. Bovendien zorgt het voor:

 • Een open cultuur, beter onderling contact.
 • Nieuwe energie en verlaging van werkdruk bij het docententeam.
 • Creativiteit, meerdere oplossingen voor hetzelfde probleem.
 • Professionalisering van kennisoverdracht binnen de organisatie.
 • Docenten staan zelfverzekerder voor de klas.

Ervaar het zelf!

Willen jij en je collega’s graag zelf ervaren wat je met goede intervisie kunt bereiken? Stichting Jeugdinterventies helpt jullie graag bij de implementatie hiervan. We gaan samen met jou en je team aan de slag. Tijdens 4 sessies van 2,5 uur:

 • Werken jullie met een uniek multidimensioneel model
 • Breng je eigen casuïstiek in
 • Wordt je begeleid door ervaren trainers
 • Staan veiligheid en wederzijds respect centraal

Neem contact op met Joyce voor meer informatie.