Opleiding MDFT

Professionals die werken in de jeugdzorg kunnen de opleiding Multidimensionele Familietherapie (MDFT) volgen. Stichting Jeugdinterventies adviseert instellingen die collega’s willen opleiden dat de deelnemers in ieder geval voldoen aan de volgende kenmerken:

 • Vooropleiding op HBO niveau.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het therapeutisch werken met jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of sociaal emotionele problemen.
 • Minimaal 20 uur per week beschikbaar zijn om MDFT uit te kunnen gaan voeren.
 • Bekend met systeemgerichte benadering.
 • Beschikken over empathisch vermogen en improvisatievermogen.

Jeugdzorg professionals die hieraan voldoen, halen het maximale uit de opleiding. Daarnaast wordt de kwaliteit van de interventies binnen de organisatie zo gewaarborgd. Het volledige functieprofiel van een MDFT-therapeut of MDFT-supervisor kun je aanvragen via het contactformulier.

MDFT-team of individuele therapeut

MDFT kan alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd MDFT-team. Dit team bestaat uit drie tot zes therapeuten die de opleiding MDFT met succes hebben afgerond. Eén van de teamleden wordt opgeleid tot supervisor. Het team is klankbord voor individuele therapeuten. Door het houden van intervisie en supervisie, houden zij elkaar scherp. Zo blijft de kwaliteit van zorg gewaarborgd. Het is ook mogelijk om de opleiding als individuele therapeut of supervisor te volgen. De deelnemer moet dan wel onderdeel zijn van een al bestaand team (bijvoorbeeld bij vervanging of uitbreiding).

Vernieuwde opleiding (vanaf oktober 2020)

De opleiding tot MDFT-therapeut duurt nu zo’n 9 maanden en wordt gegeven door ervaren trainers. Zij werken zelf ook als hulpverlener. De opleiding is opgedeeld in de volgende fasen:

De MDFT opleiding duurt nu 6-9 maanden en bestaat uit 3 fases:

 • Fase 1 Het leggen van de basis voor verandering
 • Fase 2 Werken aan verandering
 • Fase 3 Verankering van de bereikte veranderingen

De MDFT Opleiding is nu een combinatie van e-learning en live trainingsdagen –en activiteiten. De cursist in opleiding zal beginnen met zelfstudie via ons nieuwe e-Learning platform. Dit houdt o.a. de volgende activiteiten in:

 • Kennismaking MDFT
 • Zelfstudie van lesmateriaal en filmpjes
 • Webinar met SJI trainers
 • Online Q&A met SJI trainers
 • Online examens

Naast e-learning zijn er nu 5 Live trainingsdagen in plaats van 8. Daarnaast is het aantal contact momenten met de trainer verhoogd.  Zo blijft de kwaliteit van de MDFT opleiding gewaarborgd.

Opleiding tot supervisor

De supervisor begint vijf maanden eerder met de opleiding dan de therapeuten uit het team. De supervisor is dan al therapeut A als het team start met de opleiding. In de volgende vijf maanden pakt de supervisor direct een leidende rol binnen het team in opleiding. Hij of zij is al bekend met de theorie en heeft al ervaring opgedaan. Zo kan de supervisor de overige teamleden op een goede manier begeleiden tijdens hun opleiding. Daarnaast volgt de supervisor extra plenaire dagen en krijgt hij of zij ondersteuning en feedback van de trainer bij het superviseren van de therapeuten.

Bijscholingsovereenkomst

Om de kennis en vaardigheden van therapeuten en supervisors ook na de opleiding up-to-date te houden, kan een instelling een serviceovereenkomst afsluiten met SJI. De de therapeuten en supervisors worden dan regelmatig geïnformeerd over en betrokken bij de ontwikkelingen van MDFT en Stichting Jeugdinterventies. Hiervoor organiseert en verzorgt SJI o.a. de volgende activiteiten:

 • Trainer gaat door met het begeleiden van het team
 • Therapeuten en supervisors krijgen ieder jaar aanvullende scholing in de vorm van een Masterclass
 • Supervisors kunnen deelnemen aan een intercollegiaal overleg om zo kennis te delen

Op deze manier wordt kwaliteit van MDFT binnen de  instelling gewaarborgd.

Aanmelden Opleiding MDFT Opleidingsdata Erkenning en Accrediatie