Onderzoek MDFT en LVB/Verslaving

Pluryn is gestart met het onderzoek MDFT en jongeren met een LVB en verslaving.

Het doel van het onderzoek is om te toetsen of MDFT effectief is in het verminderen van verslavingsproblematiek en bijkomende psychische en/of systemische problematiek, bij jongeren (t/m 23 jaar) met een LVB. Deelname aan het onderzoek houdt kort gezegd in dat er bij de jongeren en zijn/haar ouders op twee momenten een aantal vragenlijsten afgenomen. Daarnaast zal iedere jongere gedurende de gehele therapie gevraagd worden regelmatig in een app vragen te beantwoorden en vragen we zowel, jongere, ouders als de MDFT-therapeut na iedere sessie een korte vragenlijst in te vullen. We zijn op zoek naar jongeren met een LVB en een alcohol, – drugs, of gameverslaving, die nog moeten gaan starten met MDFT.

Interesse om deel te nemen aan het onderzoek? Neem contact op met Martine Roelfsema.