MDFT
Onderwijs
Jeugdzorg
Gemeente
Verwijzer

Nieuws

Gezinsgericht werken in JeugzorgPlus: wat werkt voor wie?

Bij jongeren in JeugdzorgPlus instellingen is vaak sprake van ernstige, complexe problemen. Effectieve behandeling van deze problemen heeft aandacht voor het sociale systeem van de jongere. Concreet betekent dit: ouders betrekken bij het verblijf. Dit onderzoek heeft in kaart gebracht op welke manier JeugdzorgPlus instellingen dat doen, welke ...

Lees verder

SJI is verhuisd en heeft een nieuw telefoonnummer

Per 25 mei 2018 is SJI verhuisd naar een nieuwe locatie en heeft SJI tevens een nieuw telefoonnummer. As of 25 may 2018 YIF has moved office and has a new telephone number. Nieuw adres/new office location: Oude Vaartweg 2 2343 JD Oegstgeest The Netherlands   Nieuw telefoonnummer/new telephone ...

Lees verder

Update Stichting Jeugdinterventies en AVG

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving in. Deze wetgeving heeft gevolgen voor heel veel organisaties. Ook voor Stichting Jeugdinterventies. In de nieuwsbrief van maart hebben we je al geïnformeerd over de stappen die we tot nu toe hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat we aan deze nieuwe wetgeving voldoen, voor zover dat nog niet het ...

Lees verder

Jaarverslag 2017 online beschikbaar

Eind april is het jaarverslag 2017 van Stichting Jeugdinterventies goedgekeurd. Het is nu ook online beschikbaar.

Lees verder

Klantcase MDFT: het verhaal van Nina en Alice

Samen met alle MDFT-therapeuten heeft SJI al veel jongeren én hun gezinnen geholpen. In ons jubileumjaar kijken we terug. Dit keer het verhaal van Nina en Alice!

Ga naar het verhaal van Nina en Alice.

Lees verder

De specialist in systeemgericht denken en werken!