Opleidingsinstituut voor gedegen jeugdzorg

Natuurlijk heeft probleemgedrag van jongeren te maken met de persoon zelf. Daarnaast mogen we de omgeving van de jongere niet vergeten. Het gezin, vrienden, school, werk en vrijetijdsbesteding bijvoorbeeld. Het heeft allemaal invloed.

MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) houdt rekening met alle invloeden. Deze erkende interventie biedt hulp aan jongeren met uiteenlopend, vaak meervoudig probleemgedrag in de leeftijd van 10-23 jaar.

Verschillende situaties

MDFT is geschikt in de volgende gevallen:

  • misbruik van alcohol en drugs
  • criminaliteit
  • psychische en gedragsstoornissen
  • verstoorde band met school
  • gezinsproblematiek

Samenwerking met het hele gezin

Bij het aanpakken van de problemen worden de naasten betrokken, zoals ouders, opvoeders en andere belangrijke personen. Er wordt uitgegaan van het eigen vermogen van het gezin zelf. Samen met het gezin worden de doelen bepaald.

Want de leden van het gezin zijn gemotiveerd wanneer zij zelf de regie hebben en beseffen dat ze het helemaal zelf doen. En ontdekken wat hun eigen mogelijkheden zijn.

Omgeving betrekken

Het lokale en sociale netwerk van het gezin wordt versterkt, en gezinnen leren hoe ze steunbronnen kunnen gebruiken. Op die manier wordt er optimaal gebruikgemaakt van de beschikbare informele steunsystemen.

Sterke punten benutten

Sterke punten worden op zo’n manier versterkt dat ze bijdragen aan een oplossing. Hoe kunnen deze sterke punten worden uitvergroot? Hoe kan deze versterking bijdragen aan een oplossing en het beter functioneren van de jeugdige?

MDTF organisaties

In Nederland zijn er 40 MDFT teams actief. Deze teams werken onder andere voor jeugdzorginstellingen, JeugdzorgPlus-instellingen en Justitiële Jeugdinrichtingen.

In de rest van Europa zijn er nog eens 20 teams actief.

Bekijk hier alle details.

Databank Effectieve Jeugdinterventies

MDFT is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Ontwikkeld door CTRADA

MDFT is ontwikkeld door CTRADA – Center for Treatment on Adolescent Drug Abuse van de Universiteit van Miami, www.mdft.org.

MDFT aanbieden?

Bekijk alle informatie over de MDFT opleiding

Vacatures

Bekijk de laatste vacatures

Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

U kunt ons volgen via

    Aangesloten bij: