Multidimensionele Familietherapie effectief bewezen op het hoogste niveau

In mei 2016 heeft de deelcommissie Justitiële Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Multidimensionele Familietherapie (MDFT) erkend als effectieve behandeling voor jongeren die aan cannabis verslaafd zijn. De commissie, die is ingesteld op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft MDFT erkend op het hoogste niveau ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’. MDFT is een van de weinige interventies in deze categorie voor de doelgroep jongeren.

Cannabis, andere drugs en alcohol

Uit Amerikaans onderzoek was al bekend dat MDFT verslaving aan cannabis, andere drugs en alcohol terugdringt bij jongeren. INCANT onderzoek heeft aangetoond dat MDFT ook in West-Europa, waaronder Nederland, positieve effecten heeft op met name cannabisgebruik. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Erkenningscommissie Justitiele Interventies MDFT heeft erkend op het hoogste niveau.

Vermindering crimineel gedrag

De Nederlandse erkenningscommissie oordeelde verder dat MDFT een gunstig effect heeft op crimineel gedrag van jongeren. Jongeren gaan na behandeling minder vaak de fout in. De bewijskracht hiervoor is sterk in het buitenland. In Nederland is onderzoek hiernaar nog niet afgerond, maar de eerste onderzoeksresultaten zijn positief. De verwachting is dat dit onderzoek zal bijdragen aan een hogere beoordeling van MDFT als het gaat om de effectiviteit met betrekking tot crimineel gedrag.

MDFT voor jongeren met meervoudig probleemgedrag

MDFT is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren tussen de 12 en 19+ jaar met vaak meervoudig probleemgedrag (verslaving, criminaliteit, spijbelen). Uitgangspunt van MDFT is dat het gedrag van de jongere wordt beïnvloed door zijn omgeving en dat de omgeving ook een rol speelt bij de oplossing van het probleem. Om te komen tot gedragsverandering gaat de MDFT therapeut in gesprek met zowel de jongere zelf als met de ouders en de ouders en de jongere samen.