MDFT op website erkende justiële interventies

Op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, hebben het NJi, Movisie en het Trimbos Instituut een website ontwikkeld met daarop een logo-website-justitiele-interventiesactueel overzicht van goed onderbouwde en effectieve justitiële jeugdinterventies. De website www.justitiëleinterventies.nl is deze week gelanceerd. Ook MDFT staat op deze lijst.

Preventie, gedragsverandering en recidivermindering bij jongeren

Een effectieve interventie leidt tot preventie, gedragsverandering en recidivevermindering. Ook de interventie MDFT is succesvol hierin. Door de achterliggende problemen aan te pakken, kan crimineel gedrag van de jongere verminderd worden. MDFT betrekt hierbij alle leefdomeinen van de jongere. Dus niet alleen de jongere zelf, maar ook zijn ouders, school, werk en vrijetijdsbesteding. Op al deze gebieden wordt samen gewerkt aan een oplossing voor het gedrag. Dit zorgt ervoor dat het probleemgedrag ook op langere termijn minder wordt of zelfs helemaal verdwijnt.