MDFT bij Brijder

Het verhaal van Maik en zijn vader

Toen Maik 9 jaar was, overleed zijn moeder. Zijn ouders waren uit elkaar, maar Maik kon niet bij zijn vader blijven omdat deze onder meer kampte met verslavingsproblematiek. Maik werd onder toezicht gesteld en verbleef op verschillende locaties: bij zijn oma, een oom en tante en bij een vriendin van zijn moeder.

Vanaf zijn vijftiende kon Maik weer bij zijn vader wonen. Maik zelf kreeg ondertussen steeds meer problemen. Hij spijbelde, gebruikte drugs en pleegde winkeldiefstallen. Gevreesd werd zelfs dat hij dealde. Sinds kort gaat het beter. Maik is afgekickt, krijgt MDFT-therapie en pakt zijn problemen aan.

De jongere zelf: Maik
Tijdens een MDFT-behandeling ligt de focus van de therapeut allereerst op de jongere zelf. Samen met Maik bracht de therapeut Maiks problemen in kaart. Maik had zijn moeder verloren, kon alleen over zijn gevoelens praten als hij gebruikte en hij stal om zijn drugsgebruik te kunnen betalen. Om deze problemen het hoofd te bieden, volgde Maik onder meer een traumabehandeling. Daarnaast leerde hij grip krijgen op zijn middelengebruik door Cognitieve Gedragstherapie (CGT) te volgen. Met de CGT-therapeut besprak Maik ook de verslaving van zijn vader. De CGT-therapeut werkte er naartoe dat Maik dit onderwerp ook bij de MDFT-behandelaar aankaartte, zodat hij er daarna tijdens een MDFT-gezinssessie met zijn vader over kon praten.

De vader van Maik
Het tweede domein waar de MDFT-behandeling zich op richt, is die van de ouder(s). De MDFT-behandelaar hielp de vader van Maik om consequent te zijn bij het opvoeden en regels voor Maik op te stellen. Ze bespraken ook hoe hij kon reageren als Maik zich niet aan de afspraken hield. Verder besprak de MDFT-behandelaar met de vader hoe hij met zijn zoon over hun belaste verleden kon praten. En wel zo dat Maik de erkenning kreeg dat zijn vader het niet allemaal goed had gedaan en dat dat hem speet. Het overlijden van de moeder van Maik was ook voor de vader erg moeilijk geweest. Toch hadden vader en zoon het daar nooit samen over gehad. Met de MDFT-behandelaar besprak de vader hoe hij dit onderwerp wél met Maik kon bespreken.

Het gezin
Het derde domein waar de MDFT-behandeling zich op richt, is die van het gezin. Maik en zijn vader waren niet gewend om dingen met elkaar te bespreken. Onder begeleiding van de MDFT-therapeut leerden ze wél open en eerlijk ‘van hart tot hart’ met elkaar te spreken. Over praktische zaken, maar ook over emotionele onderwerpen. Zo vond Maik het moeilijk om zijn vader te confronteren met diens drugsgebruik. En het was ook een hele stap om hun pijnlijke verleden, waarin de vader in aanraking met justitie was gekomen, te bespreken. Maar onder begeleiding van de MDFT-therapeut lukte dat toch. En het hielp: de verstandhouding tussen Maik en zijn vader verbeterde enorm.

De omgeving
Het laatste domein waar de MDFT-behandelaar zich op richt, is de omgeving. De MDFT-therapeut probeerde Maik los te weken van zijn ‘familie van de straat’: zijn ‘foute’ vrienden van vroeger. Daarnaast probeerde hij de band te versterken met mensen die een positieve invloed op Maik konden hebben. Zoals zijn échte familie. Het contact tussen Maik en hen was verwaterd, onder meer vanwege de weerstand van de familie tegen Maiks vader. Nu Maiks vader aan zijn problemen werkte, nam die weerstand af. Onder begeleiding van de MDFT-therapeut nam Maik ook weer contact met zijn halfbroer op. Ze praatten over de goede periodes die ze samen hadden meegemaakt. Bovendien konden ze samen over hun moeder praten.

‘MDFT is altijd maatwerk.’
Richard Koper, MDFT-supervisor

Plannen voor de toekomst
Het traject dat Maik de afgelopen jaren doorlopen heeft, kende ups en downs. Vanaf zijn zeventiende is Maik absoluut op de goede weg, maar hij heeft ook een paar terugvallen gehad. Gelukkig heeft hij ondertussen veel meer inzicht gekregen in zijn eigen verslavingsgedrag en kan hij beter omgaan met ‘trekmomenten’. Maik heeft allerlei plannen voor de toekomst gemaakt. Zo gaat hij binnenkort begeleid wonen en begint hij na de zomervakantie weer op school. De toekomst ligt weer voor hem open!

Klik hier voor het volledige verhaal van Brijder.

De gebruikte namen en foto’s zijn om privacyredenen gefingeerd.