Landelijke inkoop inkoopafspraken voor specialistische hulp

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt instellingen binnen de jeugdzorg de documenten met betrekking tot de uitvraag van de beleidsinformatie en OHW tijdig in te vullen. Hetgaat hierbij om de gegevens over het derde kwartaal van 2017. Belangrijk hierbij is om:

Wilt u weten of uw instelling deze formulieren ook moet invullen? Kijk dan op de website www.vng.nl/landelijke-inkoop-jeugdzorg. Of neem contact op met mevrouw E. Stegeman, Landelijk Coördinatie (LC) sociaal domein (lc@vng.nl of telefoon 06 40877948). Het invullen van deze documenten kan tot 22 oktober 2017. U vindt de formulieren via onderstaande links.