Brijder
Maik en zijn vader

'MDFT heeft ons geholpen om binnen ons gezin weer echt te communiceren.’

Toen Maik 9 jaar was, overleed zijn moeder. Zijn ouders waren uit elkaar, maar Maik kon niet bij zijn vader blijven omdat deze onder meer kampte met verslavingsproblematiek. Maik werd onder toezicht gesteld en verbleef op verschillende locaties: bij zijn oma, een oom en tante en bij een vriendin van zijn moeder. Vanaf zijn vijftiende kon Maik weer bij zijn vader wonen. Maik zelf kreeg ondertussen steeds meer problemen. Hij spijbelde, gebruikte drugs en pleegde winkeldiefstallen. Gevreesd werd zelfs dat hij dealde. Sinds kort gaat het beter. Maik is afgekickt, krijgt MDFT-therapie en pakt zijn problemen aan.

De jongere zelf: Maik

Tijdens een MDFT-behandeling ligt de focus van de therapeut allereerst op de jongere zelf. Samen met Maik bracht de therapeut Maiks problemen in kaart. Maik had zijn moeder verloren, kon alleen over zijn gevoelens praten als hij gebruikte en hij stal om zijn drugsgebruik te kunnen betalen. Om deze problemen het hoofd te bieden, volgde Maik onder meer een traumabehandeling. Daarnaast leerde hij grip krijgen op zijn middelengebruik door Cognitieve Gedragstherapie (CGT) te volgen. Met de CGT-therapeut besprak Maik ook de verslaving van zijn vader. De CGT-therapeut werkte er naartoe dat Maik dit onderwerp ook bij de MDFT-behandelaar aankaartte, zodat hij er daarna tijdens een MDFT-gezinssessie met zijn vader over kon praten.

De vader van Maik

Het tweede domein waar de MDFT-behandeling zich op richt, is die van de ouder(s). De MDFT-behandelaar hielp de vader van Maik om consequent te zijn bij het opvoeden en regels voor Maik op te stellen. Ze bespraken ook hoe hij kon reageren als Maik zich niet aan de afspraken hield. Verder besprak de MDFT-behandelaar met de vader hoe hij met zijn zoon over hun belaste verleden kon praten. En wel zo dat Maik de erkenning kreeg dat zijn vader het niet allemaal goed had gedaan en dat dat hem speet. Het overlijden van de moeder van Maik was ook voor de vader erg moeilijk geweest. Toch hadden vader en zoon het daar nooit samen over gehad. Met de MDFT-behandelaar besprak de vader hoe hij dit onderwerp wél met Maik kon bespreken.

Het gezin

Het derde domein waar de MDFT-behandeling zich op richt, is die van het gezin. Maik en zijn vader waren niet gewend om dingen met elkaar te bespreken. Onder begeleiding van de MDFT-therapeut leerden ze wél open en eerlijk ‘van hart tot hart’ met elkaar te spreken. Over praktische zaken, maar ook over emotionele onderwerpen. Zo vond Maik het moeilijk om zijn vader te confronteren met diens drugsgebruik. En het was ook een hele stap om hun pijnlijke verleden, waarin de vader in aanraking met justitie was gekomen, te bespreken. Maar onder begeleiding van de MDFT-therapeut lukte dat toch. En het hielp: de verstandhouding tussen Maik en zijn vader verbeterde enorm.

De omgeving

Het laatste domein waar de MDFT-behandelaar zich op richt, is de omgeving. De MDFT-therapeut probeerde Maik los te weken van zijn ‘familie van de straat’: zijn ‘foute’ vrienden van vroeger. Daarnaast probeerde hij de band te versterken met mensen die een positieve invloed op Maik konden hebben. Zoals zijn échte familie. Het contact tussen Maik en hen was verwaterd, onder meer vanwege de weerstand van de familie tegen Maiks vader. Nu Maiks vader aan zijn problemen werkte, nam die weerstand af. Onder begeleiding van de MDFT-therapeut nam Maik ook weer contact met zijn halfbroer op. Ze praatten over de goede periodes die ze samen hadden meegemaakt. Bovendien konden ze samen over hun moeder praten.

Plannen voor de toekomst

Het traject dat Maik de afgelopen jaren doorlopen heeft, kende ups en downs. Vanaf zijn zeventiende is Maik absoluut op de goede weg, maar hij heeft ook een paar terugvallen gehad. Gelukkig heeft hij ondertussen veel meer inzicht gekregen in zijn eigen verslavingsgedrag en kan hij beter omgaan met ‘trekmomenten’. Maik heeft allerlei plannen voor de toekomst gemaakt. Zo gaat hij binnenkort begeleid wonen en begint hij na de zomervakantie weer op school. De toekomst ligt weer voor hem open!

Brijder Jeugd

Jongeren van 12 tot en met 22 jaar met een verslavingsprobleem kunnen bij Brijder Jeugd terecht. Brijder Jeugd kent verschillende behandelingen, gericht op lichte én zware problematiek. Eén van deze behandelingen is MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT): een intensieve gezinstherapie voor jongeren met gedragsproblemen, drugsverslaving, psychische problemen of criminaliteit. MDFT is multidimensioneel: de therapie richt zich op de jongere zelf, maar ook op de ouder(s) en de omgeving van de jongere, zoals school, werk of vrienden. De verschillende problemen worden snel zichtbaar en kunnen tegelijkertijd worden aangepakt.

MDFT is een geschikte therapie als de jongere meerdere stoornissen of problemen heeft en tegelijkertijd kampt met verslavingsproblematiek. Het ontstaan én oplossen van al deze problemen is ingewikkeld. De MDFT-therapeut begeleidt de jongere en het gezin daarom intensief. MDTF-therapeuten hebben jarenlange ervaring met verslavingszorg in combinatie met deze therapievorm. Ze kunnen putten uit hun kennis en uit een netwerk dat garant staat voor een zorgvuldige aanpak.

MDFT bij Brijder Jeugd 

  • Aantal MDFT-therapeuten:  10
  • Aantal MDFT-supervisors:  2
  • Aantal MDFT-teams:  2
  • Gemiddeld aantal casussen:  90  ‘

Klik hier voor de download versie van  Klantcase Brijder.

Terug naar overzicht

Bezoekadres: President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag

U kunt ons volgen via

    Aangesloten bij: