Klachtenprocedure

Indien de opdrachtgever een klacht heeft, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot bemiddeling en beroep. Uiterlijk vier werkdagen nadat de klacht bij ons is ontvangen ontvangt de opdrachtgever een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken zullen wij op de klacht reageren. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen 4 weken op de klacht te reageren, dan zullen wij de opdrachtgever binnen deze 4 weken schriftelijk onderbouwd berichten over de termijn waarbinnen de klacht behandeld kan worden.

Indien de opdrachtgever een klacht heeft, dan kan de opdrachtgever de klacht via de rubriek ‘contact’ op onze website kenbaar maken. Klachten worden ongecensureerd naar de ‘ombudsman’ doorgeleid (op dit moment is dat – meldpunt@stichtingjeugdinterventies.nl). De ‘ombudsman’ rapporteert aan de directie van Stichting Jeugdinterventies, met afschrift aan de reclamant (de persoon of organisatie die de kwestie aankaartte). De ‘ombudsman’ zal binnen een termijn van 6 weken met een uitspraak komen. De uitspraak van de ‘ombudsman’ is bindend voor Stichting Jeugdinterventies en voor de reclamant. Eventuele consequenties zullen binnen een redelijke termijn door Stichting Jeugdinterventies worden afgehandeld.

Een organisatie kan binnen 30 dagen schriftelijk beroep aantekenen bij Stichting Jeugdinterventies tegen de uitspraak van de ‘ombudsman’. Stichting Jeugdinterventies stelt dan een onafhankelijke commissie in, bestaande uit één persoon voorgedragen door Partij 1 en één door Partij 2, en een voorzitter aangezocht op advies van de eerstgenoemde twee leden. Deze commissie past hoor en wederhoor toe en doet binnen 6 weken een bindende uitspraak. Bindend voor SJI, niet voor de klacht melder.

Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten worden gedurende drie jaar bewaard.

 

Vragen?
Contactgegevens

Stichting Jeugdinterventies
Oude Vaartweg 2
2343 JD Oegstgeest

+31 (0)71 20 40 766
info@stichtingjeugdinterventies.nl

KvK: 27331172

Bezoekadres: Oude Vaartweg 2, 2343 JD Oegstgeest

U kunt ons volgen via

    Aangesloten bij