Klachten

Klacht

Als u een klacht heeft, horen wij dat graag. Alleen door het ons te melden kunnen we hier iets mee doen. Klachten worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Bij een klacht heb je de mogelijkheid tot bemiddeling en beroep. Uiterlijk vier werkdagen nadat je klacht bij ons is ontvangen, ontvang  je een ontvangstbevestiging. Binnen 4 weken ontvang je een reactie.  Mocht het niet mogelijk zijn om binnen 4 weken te reageren, dan ontvang je hier binnen deze 4 weken een schriftelijk bericht over. Wij geven dan ook aan binnen welke termijn de klacht behandeld kan worden.

Bemiddeling

Stichting Jeugdinterventies wil graag dat deelnemers met succes een training of opleiding doorlopen en afronden. Als er een meningsverschil is over het verloop van een training of opleiding, zal de trainer of Stichting eerst proberen dit in goed onderling overleg met de deelnemer op te lossen. Soms lukt dit niet. In overleg met de deelnemer legt de Stichting Jeugdinterventies de kwestie dan voor aan een onafhankelijke bemiddelaar (dhr. R. Hermanides) die advies geeft. Je kunt ook direct je klacht bij de bemiddelaar neerleggen. Er worden alleen klachten in behandeling genomen met betrekking tot de opleidingen en trainingen.

De bemiddelaar rapporteert aan de directie van de Stichting. De indiener van de klacht ontvangt een kopie van deze reactie. Er zal binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een uitspraak worden gedaan.  Deze uitspraak is bindend voor Stichting Jeugdinterventies en voor de indiener van de klacht. Eventuele consequenties zullen binnen een redelijke termijn door Stichting Jeugdinterventies worden afgehandeld.  Klachten zullen gedurende drie jaar worden bewaard.

Beroep

Ben je het niet eens met het oordeel van de bemiddelaar? Dan is het mogelijk om binnen. Een instelling kan binnen 30 dagen schriftelijk beroep aantekenen bij Stichting Jeugdinterventies tegen de uitspraak van de ‘ombudsman’. Stichting Jeugdinterventies stelt dan een onafhankelijke commissie in, bestaande uit één persoon voorgedragen door Partij 1 en één door Partij 2, en een voorzitter aangezocht op advies van de eerstgenoemde twee leden. Deze commissie past hoor en wederhoor toe en doet binnen 6 weken een bindende uitspraak.Dit is standaard geregeld in het contract dat de Stichting sluit met de instelling waarmee de opleiding wordt overeengekomen en staat beschreven in de algemene voorwaarden trainingen en cursussen van Stichting Jeugdinterventies.