Jaarverslag 2018

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van SJI 2018.

2018 Was ons jubileumjaar! We bestonden 10 jaar en hebben dit op 10 oktober op een prachtig zonnige dag mogen vieren in de Kloosterkerk in Den Haag, samen met de Amerikaanse oprichters van MDFT (Prof. Dr. H. Liddle, Prof. G. Dakof en Associate Director MDFT International, Assoc. Prof. C. Rowe), ruim 200 MDFT-therapeuten, supervisors, managers en nationale en internationale gasten en mooie gastsprekers. Hier kijken we met een trots gevoel op terug.

Dit jaar was ook een jaar waarin we de nodige uitdagingen getrotseerd hebben.

Vorig jaar hebben we met een negatief resultaat af moeten sluiten waardoor op 2018 een extra financiële druk kwam te liggen om de tekorten weg te werken en weer financieel gezond te worden. Het hoofdstuk Financiën laat het resultaat hiervan zien. In 2018 is het ons gelukt om een omzetstijging van 25,1% te realiseren. Dit resulteert in een vermindering van de rode cijfers. Een goede prestatie.

Vanaf eind mei is de nieuwe wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) van kracht. Voor SJI heeft dit wel impact gehad echter met extern ingehuurde vakkrachten is dit gelukt.

Eind mei is SJI verhuisd naar een ander pand. Hierdoor kunnen we onze opleidingen in eigen huis geven omdat we nu beschikken over een eigen trainingsruimte.

Er heeft een herregistratie plaatsgevonden door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Na een positieve audit, hebben we herregistratie gekregen van CRKBO  voor de aankomende vier jaar. Hiermee wordt de kwaliteit van de opleidingen nogmaals bevestigd.

In oktober kondigde onze Directeur-Bestuurder A. Pasma haar vertrek aan. Er is door de Raad van Toezicht gekozen voor een tijdelijke interne oplossing: mij is gevraagd om me op interim-basis in te zetten om al haar taken waar te nemen tot een nieuwe Directeur-Bestuurder is aangenomen. Ik heb dit vol enthousiasme gedaan en volbreng dit totdat er een opvolger is.

Zoals gezegd, 2018 was een bewogen en “challenging” jaar met veel in- en externe veranderingen die invloed gehad hebben op de stichting. Het was zeker niet makkelijk, een mooie uitdaging met een maximaal haalbare uitkomst.

En al met al groeit het MDFT-gedachtegoed nog steeds! Dat blijkt o.a. uit het aantal therapeuten dat wordt opgeleid en de belangstelling die groeit voor de andere producten die SJI aanbiedt.

Dat is waarvoor we het doen! Voor MDFT. Voor de gezinnen die onze methodiek zo goed kunnen gebruiken. En aan deze missie hebben we ook weer in 2018 met hoofd en hart kunnen werken!

 

31 december 2018

Esther Spaltman, Directeur- Bestuurder ad interim