Jaarverslag 2016

Voorwoord

Het was voor Stichting Jeugdinterventies (SJI) een bewogen jaar, met veel positieve dingen en veel uitdagingen.

Door ziekte ben ik als Directeur genoodzaakt geweest mijn functie over te dragen aan de heer E. Bouweriks. Dit vond plaats in goed overleg met de Raad van Toezicht. Ontzettend blij ben ik dat hij de rol van Interim Directeur heeft vervuld. Het is niet makkelijk om zomaar ergens in te stappen met de onzekerheid wanneer iets eindigt. Bij deze wil ik graag in dit verslag mijn dank uiten.

Daarnaast wil ik het hele team SJI complimenteren met de wijze hoe zij invulling hebben gegeven aan mijn afwezigheid en het samenwerken met de heer E. Bouweriks. Het getuigt van inventiviteit, doorzettingsvermogen en hart voor onze missie.

Nadat de transitie in 2015 een feit was, werd het spannend. Het is nog steeds spannend en het zal ook nog wel even spannend blijven. De uitdagingen liggen er nog steeds om de afstemming van zorginkoop en zorgverkoop goed te realiseren. Hier wordt door gemeenten en door jeugdinstellingen nog steeds mee geworsteld. Wat voor SJI ontzettend fijn is om te concluderen is dat wij hebben gezien dat instellingen MDFT graag in hun portfolio houden. MDFT is een evidence-based kosteneffectieve methode die vanwege zijn flexibele karakter graag door instellingen geïmplementeerd wordt. Teams worden uitgebreid en nieuwe teams dienen zich aan. Dit is iets waar wij op hoopten, maar wat wij niet hadden verwacht.

ijn woorden uit 2015 zijn actueel en relevant. Er wordt nog steeds om een gezamenlijke benadering gevraagd om ervoor te waken dat evidence-based methoden opgenomen blijven in de grote diversiteit van het aanbod. Veel van de huidige interventies zijn niet evidence-based en worden uitgevoerd door relatief laag geschoolde medewerkers. Om het verlies van deskundigheid in de jeugdhulpverlening tegen te gaan is het van belang om evidence-based interventies door specialistische professionals te laten uitvoeren. SJI maakt zich hard voor dit standpunt en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Om dit kracht bij te zetten neemt SJI (en een aantal van de gelicentieerde MDFT instellingen) deel aan het deelonderzoek van ZonMw naar de werkzame bestanddelen van interventies gericht op zware opvoedproblemen/multiprobleemgezinnen. De intentie van ZonMw is om de databank (van 220 interventies) in te dikken. Wat ons betreft hoog nodig!

SJI heeft in 2016 met de komst van M. Duindam vertaalslagen gemaakt t.a.v. de marktverkenning voor haar scholentraining en is van start gegaan met de doorontwikkeling van de modules die voor scholen van toepassing zijn. Samen met de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd en de pilotinstellingen wordt, uit de modules Gezinsgericht Werken voor Kort en Lang Verblijf, de module voor JeugdzorgPlus ontwikkeld. Een goede zaak want hier is vraag naar. In het buitenland is SJI in 2016 niet succesvol geweest, er is niet voldoende acquisitie gedaan om de doelstellingen te halen. Vanaf eind 2016 een punt van aandacht voor 2017.

Kijken wij naar SJI als organisatie dan hebben wij dit jaar wederom fantastische waarderingen gekregen voor ons aanbod (zie hoofdstuk 2). Dat het aanbod en de kwaliteit goed beoordeeld worden daar streven wij naar. Dat wij het vervolgens ook realiseren, dat is iets waar wij ontzettend trots op mogen zijn. Daarnaast is absoluut het vermelden waard dat SJI voor de haar opleidingen – MDFT-supervisor, MDFT-LVB, de training GGW en haar Masterclass – accreditatie heeft aangevraagd bij zowel SKJ als Registerplein en deze ook gekregen heeft. Financieel hebben wij het als organisatie echter niet goed gedaan. In tegenstelling tot de begroting hebben we het jaar met een fors negatief resultaat afgesloten. De redenen, zoals u zal lezen in dit verslag zijn duidelijk aanwijsbaar, maar dat maakt het beeld niet mooi. SJI zal er alles aan doen om in 2017 een goed jaar neer te zetten. Maar om dat te realiseren moet er het een en ander gebeuren en zal er keihard gewerkt moeten worden.

In dit verslag leest u hoe het SJI is vergaan en welke activiteiten er in 2016 hebben plaatsgevonden in binnen- en buitenland. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn beiden besproken tussen Directeur-Bestuurder en de Raad van Toezicht. Aan de ontwikkeling van het resultaat is bijzondere aandacht besteed. De Accountant Van Duyn Van der Geer heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring. De Raad van Toezicht stemt in met het jaarverslag en de jaarrekening. De Raad van Toezicht doet verslag in paragraaf 7.2.

31 december 2016

A. Pasma

Directeur-Bestuurder